Co do zasady projekt Senatu przenosi do ustawy zapisy rozporządzenia KRRiT, które do tej pory reguluje tę kwestię.

W senackim projekcie zapisano, że nowe przepisy wchodzą w życie 3 sierpnia br. Aby tak się stało, najpóźniej w czwartek ustawę musiałby uchwalić Sejm i skierować ją ponownie do izby wyższej, która tego dnia kończy swoje posiedzenie. Jeśli senatorowie nie zgłoszą poprawek, ustawa trafi do prezydenta, który będzie miał na jej podpisanie zaledwie kilka dni (zgodnie z prawem prezydent na podpisanie, zawetowanie lub odesłanie ustawy do TK ma 21 dni).

Jeśli parlament nie zdąży uchwalić na czas nowych regulacji, przestaną istnieć podstawy prawne do poboru przez KRRiT należności za koncesje.

Przewodniczący KRRiT Jan Dworak powiedział jednak w środę w Senacie, że ewentualne powstanie luki prawnej nie będzie mieć wpływu na już wyznaczone opłaty koncesyjne, także te rozłożone na raty.

Szef KRRiT wyjaśnił także, że są dwie drogi przyznawania koncesji. Pierwsza to ponowne jej przyznanie nadawcy, któremu wygasa koncesja wydana wcześniej. Dworak podkreślił, że sytuacja taka nie będzie mieć miejsca wcześniej niż w grudniu. Druga dot. koncesji wydawanych po raz pierwszy - w przypadku tych KRRiT będzie musiała się wstrzymać z decyzjami do czasu wejścia w życie nowych przepisów. Koncesje wydane po 3 sierpnia, a przed wejście w życie nowych przepisów, byłyby obarczone wadą prawną, bo nie byłoby możliwe określenie stosownych opłat za nie.

Regulacje dotyczące naliczania opłat za udzielanie koncesji rtv Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w lipcu ub.r. W ocenie TK kwestie związane z daniną publiczną, a za taką należy uznać opłatę koncesyjną, powinny zostać uregulowane w ustawie, a nie - jak zostało to zrobione - w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Trybunał zaznaczył wówczas, że w ustawie brak kryteriów, w oparciu o które miałaby być uregulowana wysokość opłat.

Kwestionowany przepis ustawy o rtv upoważnia KRRiT do ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji oraz fakultatywnie - do określenia podmiotów zwolnionych od tej opłaty. Konstytucja stanowi zaś, że "nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku następuje w drodze ustawy".

Trybunał dał ustawodawcy rok na uchwalenie nowych przepisów. Prace nad nowelizacją ustawy o rtv, która dostosowałaby prawo do wyroku TK, w lutym tego roku rozpoczęła senacka komisja ustawodawcza. Pierwsze czytanie projektu, opracowanego we współpracy z KRRiT, odbyło się na posiedzeniu połączonych komisji - ustawodawczej oraz kultury i środków przekazu - na początku lipca. (PAP)

mca/ bos/ jbr/