Nowelizacja przewiduje m.in. dopuszczenie elektronicznych kopii dokumentów w postępowaniu administracyjnym oraz doręczanie stronom dokumentów przez sąd administracyjny drogą elektroniczną.

Zmiana nakłada też na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Skrzynki w każdym urzędzie mają działać na podobnej zasadzie i przyjmować każde podpisane cyfrowo pismo. Uporządkowane mają być również wzory dokumentów.

Nowela przewiduje również uruchomienie portalu podatkowego, który ma służyć m.in. do upowszechniania informacji podatkowych oraz do kontaktowania się organów podatkowych z podatnikami i płatnikami. Ma to ułatwić składanie podań, deklaracji i doręczanie pism organów podatkowych drogą elektroniczną.

Zmiany w ustawie mają także zrównać "drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem".

Rozwiązanie trafi ponownie do Sejmu, który rozpatrzy senackie poprawki. Zgodnie z przygotowaną w MAC nowelizacją, którą 6 grudnia przyjął Sejm, zmiany obejmą przepisy dotyczące administracji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także ordynację podatkową. (PAP)