Projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 został złożony przez klub PO w ubiegłym tygodniu. Przewiduje on, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w równych miesięcznych ratach. Harmonogram spłat ma zostać podpisany pomiędzy KW a ZUS do 31 grudnia 2015 r.

"Projekt ustawy został złożony do marszałek Sejmu, liczymy na to, że w czerwcu będziemy mieli możliwość procedowania. Ustawa nie zawiera żadnego vacatio legis, czyli po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ustawa od razu wejdzie w życie" - powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie wiceprzewodniczący komisji gospodarki poseł PO Krzysztof Gadowski.

W uzasadnieniu do projektu noweli napisano, że w 2013 r. KW wykazała stratę netto w wysokości 699 mln zł, co było głównie wynikiem spadku cen węgla kamiennego na rynkach światowych, europejskich i polskich oraz obniżenia popytu na węgiel.

Jak tłumaczył Gadowski, w tej sytuacji, aby umożliwić odzyskanie płynności finansowej i zabezpieczenie miejsc pracy, niezbędne jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do ZUS z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do 31 grudnia 2015 r.

Przypomniał, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r.

"Na dziś, oprócz KW i Spółki Restrukturyzacji Kopalń, wszystkie spółki węglowe uregulowały swoje zobowiązania" - powiedział.

W uzasadnieniu projektu napisano, że w Kompanii Węglowej z przejętych zobowiązań w wysokości ponad 2 mld zł pozostało do spłaty w okresie od kwietnia 2014 r. do końca 2015 r. 280,6 mln zł. W Spółce Restrukturyzacji Kopalń, której działalność finansowana jest głównie z budżetu państwa, pozostała do spłacenia w tym samym okresie kwota 9,8 mln zł.

Przewodniczący komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych poseł PO Andrzej Czerwiński powiedział, że projektowana ustawa ma być czymś w rodzaju pomocy doraźnej. "Przed zarządem KW, spółkami węglowymi stoi bardzo duże, trudne zadanie obniżenia kosztów, tak aby być konkurencyjnym na naszym rynku" - powiedział na konferencji prasowej Czerwiński.

Pod koniec kwietnia tysiące górników manifestowały na ulicach Katowic, domagając się od rządu planu ratunkowego dla branży, która ich zdaniem jest w katastrofalnej sytuacji. Chcieli m.in. zahamowania nadmiernego importu węgla i nowej strategii dla górnictwa. Była to najliczniejsza manifestacja na Śląsku w ostatnich latach. W połowie maja podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych górników premier Donald Tusk zapowiedział, że niebawem do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy dotyczący odroczenia płatności ZUS przez Kompanię Węglową. (PAP)