W środę rano posłowie rozpatrzą pilny rządowy projekt zmian w ustawie o systemie oświaty; następnie planowana jest debata nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie noweli ustawy o rachunkowości. Kolejnym punktem obrad będzie senacki projekt zmian w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Sejm zajmie się też rządowymi zmianami w ustawie o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa.

Po południu Sejm będzie debatował nad prezydenckim projektem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, który zakłada przywrócenie instytucji asesora sędziowskiego. Asesorów miałby powoływać nie minister, jak dawniej, lecz prezydent - na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zasadnicza różnica między asesurą a stanem sędziowskim ma polegać więc na czasowym charakterze asesury - w przeciwieństwie do sędziego, którym jest się już dożywotnio.

W porządku środowych obrad jest też obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którego celem jest przywrócenie do polskiego prawa możliwości wykonywania uboju rytualnego, czyli uboju bez wcześniejszego ogłuszania. Propozycja, którą przygotowała Krajowa Izba Rolnicza, jest identyczna jak odrzucony w lipcu 2013 r. przez Sejm projekt rządowy w tej sprawie. Dopuszcza ubój rytualny zwierząt dla celów religijnych bez ogłuszania oraz wprowadza zakaz stosowania tzw. klatek obrotowych podczas tego typu uboju. Posłowie zajmą się też trzema projektami zmian w Kodeksie wyborczym.

W kolejnych dniach posłowie zajmą się projektem PSL dotyczącym zmian w konstytucji, który zmierza do wprowadzenia zakazu prywatyzacji Lasów Państwowych, zmianami w prawie karnym, a także projektami uchwał SLD i Solidarnej Polski w sprawie powołania komisji śledczej, która miałaby zbadać tzw. infoaferę.

Sejm w czwartek na wniosek klubu SLD wysłucha informacji bieżącej sprawie sytuacji w górnictwie węgla kamiennego.

W przerwie czwartkowych obrad Sejmu ma zostać zwołane posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Chodzi o przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia, które odbędzie się 4 czerwca z okazji 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. Orędzie na forum Zgromadzenia 4 czerwca ma wygłosić prezydent Bronisław Komorowski.

Piątkowe głosowania zakończą się na wniosek SLD o godz. 11. Sojusz poprosił o to, gdyż posłowie tego klubu chcą uczestniczyć w pogrzebie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który odbędzie się tego dnia. (PAP)