Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) ma stać się - według autorów projektu - najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Dokument formułuje m.in. takie cele jak: podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej, poprawę spójności wewnętrznej kraju, kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa oraz przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Przeciwko planom przyjęcia przez rząd uchwały zatwierdzającej Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, protestują ekolodzy. Ich zdaniem, może to otworzyć drogę do wywłaszczeń mieszkańców i zniszczeń w środowisku. Przedstawiciele Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" przekonują też, że dokument został przygotowany w sposób sprzeczny z procedurą.
KPZK, jako dokument planistyczny najwyższego szczebla, jest przyjmowany w drodze uchwały rządu, tj. aktu wewnętrznego, wywiera jednak istotny wpływ na dokumenty planistyczne na poziomie województw oraz gmin.
Władze wojewódzkie, a następnie gminne zobowiązane są uwzględnić zapisy KPZK w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego i w planach miejscowych. Przy uchwalaniu KPZK Rada Ministrów wskazuje inwestycje o charakterze publicznym, które powinny znaleźć się w programach rządowych.
Ministrowie zajmą się również projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku". Muzeum Józefa Piłsudskiego jest w trakcie powstawania; mieści się w willi Milusin w Sulejówku, w której marszałek mieszkał w latach 20.
15 sierpnia premier Donald Tusk odwiedził Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; szef rządu spotkał się tam z rodziną marszałka m.in. z jego córką oraz osobami odpowiedzialnymi za powstanie muzeum.
"Wszyscy symbolicznie postanowiliśmy dziś zakończyć pierwszy, najtrudniejszy etap, ten etap to ostateczna decyzja o utworzeniu programu, w którym państwo gwarantuje udział środków na budowę muzeum" - mówił wówczas premier. Tusk podkreślił też, że budowa muzeum może stać się narodowym symbolem.
W rozmowie z PAP, wnuk marszałka Piłsudskiego, Krzysztof Józef Jaraczewski - który pełni funkcję dyrektora muzeum - powiedział, że muzeum może zostać otwarte w 2016 r. Zapowiedział, że willa marszałka jak i całe muzeum będzie miejscem spokojnym i przyjaznym, gdzie każdy będzie mógł poznawać historię Polski.
Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to założenia do nowelizacji projektu ustawy o czasie pracy kierowców.
Rząd zajmie się też projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce". Okres realizacji programu został ustalony na lata 2011-2015; łączne wydatki z budżetu na realizację zadań programu wyniosą ponad 42 mln złotych.
Ministrowie rozpatrzą także projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój". Program będzie realizowany w latach 2012-2015; wydatki budżetu państwa na realizację programu wyniosą 3,2 mld zł.(PAP)