Jak informują autorzy nowych przepisów, zniosą one obowiązek składania oświadczeń uprawniających do zwolnienia z opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75. rok życia. "Obowiązek składania oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia (...), okazał się dla nich uciążliwy i trudny do wykonania. Osoby te, m.in. ze względu na stan zdrowia, często nie dopełniały wymaganych formalności, ponosząc ich konsekwencje" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Według KRRiT z ogólnej liczby osób uprawnionych do zwolnienia z płacenia abonamentu, z tytułu ukończenia 75. roku życia, ok. 500 tys. ma problemy związane z niedopełnieniem formalności w placówkach pocztowych.

W myśl nowych przepisów zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego będzie następowało automatycznie pierwszego dnia miesiąca po tym miesiącu, w którym dana osoba ukończyła 75. rok życia. Pocztowy operator wyznaczony (Poczta Polska), którego zadaniem jest m.in. pobieranie opłat i rejestrowanie odbiorników, będzie weryfikował osoby podlegające zwolnieniu z racji wieku w oparciu o dane z rejestru PESEL.

Ponadto projekt zakłada też zniesienie obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia, przez wszystkie osoby do tego uprawnione. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, wystarczające do zwolnienia będzie samo oświadczenie o spełnianiu warunków. Wzór takiego oświadczenia ma określić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zdaniem wnioskodawców będzie to "istotnym udogodnieniem dla pozostałych osób, które spełniają przesłanki do zwolnienia od tych opłat".

Dodatkowo nowelizacja wydłuża termin obowiązkowego informowania Poczty o zmianach mających wpływ na uzyskanie zwolnienia z 14 do 30 dni.

Uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in.: osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

"KRRiT jest przychylna wszystkim zmianom, które uczynią obecny system poboru abonamentu mniej dokuczliwym społecznie. KRRiT jest jak najbardziej przychylna zmianom proponowanym w projekcie" - powiedziała PAP rzeczniczka Rady Katarzyna Twardowska. Zaznaczyła jednak, że nowelizacja powinna zwalniać z opłat osoby rzeczywiście do tego uprawnione, ale nie powodować, że płacić przestaną osoby zobowiązane do wnoszenia opłat. (PAP)