W środę odbyła się druga tura rozmów przedstawicieli Rady z resortem rolnictwa, dotycząca świadczenia usług weterynaryjnych lekarzy tzw. prywatnej praktyki. Omówione zostały m.in. postulaty zawarte w uchwale KRL-W, która zobowiązywała weterynarzy do odmowy zawierania umów na 2011 r. z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie takich czynności jak np. szczepienia ochronne czy sprawowanie nadzoru nad zwierzętami.
Rada podjęła taką decyzję 9 grudnia w związku z rozporządzeniem ministra rolnictwa, w którym od 1 stycznia przyszłego roku zmniejsza wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii za wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt. Gdyby tak się stało, utrudniony będzie np. handel mięsem, a obowiązki spadłyby na państwową Inspekcję Weterynaryjną. Obecnie nad zdrowiem zwierząt gospodarskich czuwa 6 tys. tzw. lekarzy urzędowych, którzy podpisali umowy z powiatowym lekarzem weterynarii, dotyczące świadczenia usług weterynaryjnych, np. badania, szczepienia zwierząt itp.
"Państwowa Inspekcja Weterynaryjna ma wystarczające instrumenty i siły kadrowe, by zabezpieczyć w pełni bezpieczeństwo żywnościowe" - powiedział w środę minister rolnictwa Marek Sawicki. Podkreślił, że rozporządzenie, które stało się powodem protestów, dotyczyło wyłącznie świadectw wystawianych dla trzody chlewnej. Opłaty za szczepienia nie zostały zmienione - dodał.
Sawicki poinformował, że resort zamierza od przyszłego roku zlikwidować świadectwa zdrowia dla zwierząt przewożonych do uboju. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia lekarzy weterynarii. Ponadto, zdaniem ministra, nie ma potrzeby, by wystawiać taki dokument, gdyż jest to wyłącznie "działanie administracyjne".
Resort zgodził się z propozycjami weterynarzy na podniesienie stawek opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii o wskaźnik inflacji. Chodzi o rewaloryzację stawek opłat i wynagrodzeń za nadzór nad ubojem bydła, świń i drobiu o wskaźnik inflacji za lata 2004-2009. Ponadto mają być zmienione inne stawki, m.in. część podstawowa wynagrodzenia lekarza weterynarii ma nie przekraczać wysokości kwoty przychodu (opłaty) uzyskanego z wykonania danej czynności; mają być podniesione opłaty za czynności wykonywane w godzinach nocnych - o 25 proc., a w dni wolne od pracy, soboty i święta - o 50 proc.
Jeżeli KRL-W zaakceptuje takie rozwiązanie, to resort wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie - poinformował Sawicki. Rada decyzję w tej sprawie ma podjąć 4 stycznia na swoim posiedzeniu.
Prezes KRL-W Tadeusz Jakubowski poinformował w środę PAP, że minister nie zgodził się "odstąpić od likwidacji świadectw zdrowia i powrotu do poprzednich stawek". W tym względzie się nie dogadaliśmy, ale są inne propozycje, które rozważy Rada i uzna, czy rozmowy z ministrem były zadowalające czy nie" - powiedział. Dodał, że na razie obowiązuje uchwała o niepodpisywaniu umów z lekarzami powiatowymi, ale posiedzenie Rady może zmienić tę decyzję. (PAP)