Chodzi o wpis zamieszczony na facebookowym profilu Muzeum Westerplatte; "obraźliwy i wulgarny komentarz pod adresem prof. dr hab. Pawła Machcewicza" - podała rzeczniczka.

„Wpis, naruszający godność i dobre imię dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, podający nieprawdziwe informacje i godzący w elementarne zasady współżycia społecznego, przez wiele dni był widoczny na stronie Muzeum Westerplatte, mimo że niezwłoczne usuwanie tego rodzaju treści należy do obowiązków administratora strony, czyli w tym przypadku Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego, pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku” - głosi komunikat MIIWŚ. Jak poinformowano, wpis został usunięty dopiero w godzinach wieczornych 8 sierpnia.

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego jest czynem ściganym z urzędu na podstawie artykułu 226 kodeksu karnego. „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego (…) podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” – głosi paragraf 1 art. 226 kk.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk potwierdziła PAP, że we wtorek do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście wpłynęło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnionymi przez niego czynnościami. „Wynika z niego, że 29 lipca br. na portalu społecznościowym zamieszczona została wiadomość i wpis, w którego treści pojawiły się słowa wulgarne, obelżywe w stosunku do dyrektora muzeum” – poinformowała. Odmówiła przytoczenia użytych słów; nie podała też, kto zamieścił wpis. „Nie podam danych, bo przede wszystkim nie wiem czy ta osoba istnieje, to będzie podlegało ewentualnej weryfikacji w toku postępowania” – wyjaśniła.

Jak powiedziała, prokurator będzie musiał przeanalizować, czy rzeczywiście doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych – bo muszą być spełnione te dwa warunki – i podjąć decyzję, czy ewentualne postępowanie, jeżeli zostanie podjęte, będzie prowadzone w kierunku tego, czy też innego przestępstwa z kodeksu karnego.

Plan budowy w Gdańsku MIIWŚ ogłosił we wrześniu 2008 r. rząd Donalda Tuska. Otwarcie powstającego w Gdańsku Muzeum dyrekcja placówki zaplanowała na początek 2017 roku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawie cztery miesiące temu zapowiedziało, że nosi się z zamiarem połączenia tej placówki z powołanym przez siebie w grudniu ub.r. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Zgodnie z przepisami - po upływie co najmniej trzech miesięcy od ogłoszenia zamiaru, resort powinien ogłosić ostateczną decyzję w tej sprawie.

Ministerstwo uzasadniało zamiar połączenia placówek racjonalizacją wydatków. Zdaniem dyrekcji MIIWŚ działania resortu miały jednak na celu głównie doprowadzenie do odwołania dyrektora placówki prof. Pawła Machcewicza (przepisy dot. łączenia placówek umożliwiają zerwanie zawartej z nim do końca 2019 r. umowy o pracę) oraz zmiany wystawy głównej muzeum.

Po ogłoszeniu planów resortu z apelem o powstrzymanie się od połączenia dwóch gdańskich muzeów wystąpiły do ministra kultury m.in. gdańska Rada Miasta, Kolegium Programowe MIIWŚ, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów oraz liczni historycy, przedstawiciele środowisk kombatanckich, a także osoby, które przekazały MIIWŚ rodzinne pamiątki. (PAP)