Konieczność zmiany przepisów ma związek z opóźnieniami w uruchomieniu na terenie całego kraju Centrów Powiadamiania Ratunkowego, które przyjmują zgłoszenia na wszystkie numery alarmowe (w tym 112).
W myśl znowelizowanej ustawy wojewoda będzie mógł powierzyć m.in. straży pożarnej lub policji wykonywanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego na terenie nieobsługiwanym przez CPR-y, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2013 r.
Do tego czasu działalność tworzonych centrów ma być stopniowo rozszerzana o kolejne powiaty. Jednakże - jak podkreślono w uzasadnieniu ustawy - wobec różnego stopnia zaawansowania projektów teleinformatycznych, w wielu przypadkach cały system nie będzie mógł być uruchomiony w jednym terminie.
System CPR-ów miał być gotowy do końca 2011 roku, ale są opóźnienia. Na początku października informowano, że do końca marca 2012 r. mają być gotowe elektroniczne mapy dla wojewódzkich CPR-ów. Dzięki temu możliwa będzie dokładniejsza lokalizacja zgłoszeń.
Pierwszy w Polsce CPR działa od kwietnia 2009 r. w Małopolsce i obsługuje Kraków oraz powiat krakowski (ponad 1,1 mln mieszkańców). Pracownicy małopolskiego CPR odbierają dziennie średnio ok. 1 tys. połączeń, z czego większość to połączenia na numer 112, a reszta - na nr 998.
Znowelizowana ustawa o ochronie przeciwpożarowej wchodzi w życie 31 grudnia 2011 roku. (PAP)