Pozew dotyczy zapłaty zadośćuczynienia za następstwa zdrowotne podawania chorym ze skazami krwotocznymi preparatów krwiopochodnych zanieczyszczonych m.in. wirusem HCV, wskutek czego - jak określono w pozwie - są oni również chorzy na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C ze wszystkimi konsekwencjami tej choroby: medycznymi, społecznymi i finansowymi.
"Pozew zostanie złożony w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie w imieniu 378 pacjentów z całej Polski. Planowaliśmy, że złożymy go jako pierwsi, ale z powodów technicznych musieliśmy opóźnić termin złożenia" - powiedziała PAP mec. Szczypińska-Kozioł, reprezentująca pacjentów wnoszących pozew.  Roszczenia każdego pacjenta określono w pozwie na 200 tys. zł, ale - jak zastrzegła pełnomocniczka pacjentów - jest to propozycja wstępna. "Składamy wniosek o skierowanie sprawy do mediacji. Zależy nam na tym, by sprawa została polubownie załatwiona" - podkreśla Małgorzata Szczypińska-Kozioł.
Pacjenci już wcześniej próbowali załatwić sprawę w sposób polubowny, wzywając Skarb Państwa do ugody, ale nie udało się. Według mec. Szczypińskiej-Kozioł, ta inicjatywa zapoczątkowała jednak prace nad możliwościami wniesienia pozwów zbiorowych.
Pozew skierowany jest przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentującemu w tym przypadku Ministerstwo Zdrowia. "Naszym pacjentom podawane są środki niezbędne do życia w różnych placówkach. Nie możemy ustalić, która placówka jest winna; wina nie leży po stronie placówek, ale po stronie Skarbu Państwa, który nie zabezpieczył tych chorych w odpowiedniej jakości leki, ponieważ dystrybucja tych leków, produkowanych na bazie krwi, odbywa się centralnie" - wyjaśniła adwokat.
Postępowanie w tym trybie umożliwiła ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która w poniedziałek weszła w życie. Według uchwalonych w grudniu ubiegłego roku przepisów pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób; warunkiem jest oparcie go na jednakowej podstawie - mogą go złożyć np. osoby poszkodowane w wyniku korzystania z tego samego leku lub usług tej samej firmy. Sceptycznie do nowych przepisów podchodzą organizacje zrzeszające pracodawców.
Prawdopodobnie pierwszy w Polsce pozew zbiorowy został złożony w poniedziałek w sądzie okręgowym w Warszawie w imieniu mieszkańców Piaseczna, poszkodowanych w czerwcowej powodzi. Pozwani to gmina i Skarb Państwa. (PAP)