Projekt zmian Prawa prasowego wynika z obowiązku dostosowania przepisów do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przygotowany przez komisję ustawodawczą do zaopiniowania przed pierwszym czytaniem skierowała komisja kultury i środków przekazu.
"Projekt spełnia część naszych postulatów zdekomunizowania Prawa prasowego" - powiedział Maciej Hoffman z Izby Wydawców Prasy. "Czekamy, kiedy całe Prawo prasowe zostanie zmienione, bo zawiera zbyt wiele elementów, które w dzisiejszych warunkach się nie sprawdzają" - dodał.
Po wejściu w życie przepisów wydawanie czasopisma bez rejestracji nie będzie przestępstwem, ale wykroczeniem. Będzie za to groziła kara grzywny; obecnie jest to kara grzywny lub ograniczenie wolności.
Wprowadzenie zmian w Prawie prasowym wynika z orzeczenia TK, który uznał, że karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za brak rejestracji czasopism drukowanych jest niekonstytucyjne, a sankcja karna jest za surowa. TK zasygnalizował ponadto, że Prawo prasowe z 1984 r. nie jest dostosowane do współczesności.
Skargę do TK złożył Wojciech Skrzypczyk, którego oskarżono o wydawanie pisma bez rejestracji. Jego proces umorzono przy uznaniu winy, w wyniku czego stracił mandat radnego Chojny (Zachodniopomorskie).  (PAP)