Składają się one z projektu nowelizacji prawa atomowego oraz projektu ustawy dotyczącej prowadzenia inwestycji związanych z budową elektrowni jądrowej. We wtorek posłowie z komisji wstępnie omówili część proponowanych zmian w prawie atomowym. Komisja zdecydowała też, że poprawki na piśmie posłowie powinni składać do piątku, do końca zaczynającego się w środę posiedzenia Sejmu.
Prace na razie przebiegają sprawnie - ocenił po posiedzeniu komisji poseł PiS Zbigniew Nowak. "Nie było większych kontrowersji. Można powiedzieć, że tempo jest duże" - powiedział, przypominając, że omawiane zmiany ustawowe mają wejść w życie od lipca.
Jak powiedziała po posiedzeniu komisji pełnomocniczka rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska, zapowiadane poprawki będą i merytoryczne i redakcyjne, a "służą raczej doprecyzowaniu niektórych sformułowań w kierunku utrzymania prymatu bezpieczeństwa jądrowego nad inną działalnością eksploatatorów i budowniczych obiektów energetyki jądrowej". Zaznaczyła, że nie ma natomiast żadnych sprzeciwów wobec ustawy jako takiej.
W projekcie nowelizacji Prawa atomowego określono wymogi bezpieczeństwa i kontroli dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu i eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych, czego wymaga od Polski europejska dyrektywa. Określono też zakres nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako urzędu dozoru jądrowego oraz kwestie związane z odszkodowaniami, związanymi z eksploatacją obiektów jądrowych.
Z kolei projekt tzw. ustawy inwestycyjnej zawiera zasady przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących budowę obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Projekty przepisów określają m.in. szczegóły wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzji zasadniczej oraz pozwolenia na budowę elektrowni.
Według planów rządu, pierwszy blok pierwszej elektrowni jądrowej miałby ruszyć przed końcem 2020 r. Do 2030 r. miałyby powstać dwie elektrownie o mocy po ok. 3 tys. MW każda. Na inwestora rząd wybrał Polską Grupę Energetyczną.(PAP)