Debaty plenarne nad projektami: nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych zaplanowane są na środę.

Pierwszy z projektów jest odpowiedzią rządu na trwający od 19 marca w Sejmie protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Domagają się oni zwiększenia jeszcze w tym roku świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu płacy minimalnej (w 2014 r. wynosi ona 1680 zł brutto, czyli 1237 zł netto). Rząd zaproponował jednak stopniową podwyżkę tego świadczenia do 2016 r.

Zgodnie z projektem, którego pierwsze czytanie odbędzie się we wtorek późnym popołudniem na forum sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, świadczenie pielęgnacyjne od maja tego roku wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto. Jak napisano w projekcie, propozycja ma na celu podwyższenie kwoty wsparcia do wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę netto prognozowanemu na 2016 r. Rada Ministrów wygospodarowała pieniądze na jego realizację - blisko 200 mln zł - przesuwając środki z planu na remonty i budowę dróg lokalnych.

Projekt trafił do Sejmu jako propozycja poselska, by maksymalnie skrócić proces legislacyjny (prace nad projektem rządowym obejmują m.in. konsultacje międzyresortowe i społeczne, co znacznie wydłuża prace nad nim).

Rodziców propozycja rządu jednak nie satysfakcjonuje - liczą, że w trakcie prac nad nią uda się podnieść wysokość świadczenia do oczekiwanego przez nich poziomu płacy minimalnej już w tym roku. Złożenie stosownej poprawki do projektu zapowiedział we wtorek szef klubu Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk.

Na środę rano zaplanowane jest z kolei pierwsze czytanie rządowego projektu, który ma przywrócić świadczenia pielęgnacyjne odebrane opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych na mocy przepisów znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nowelę zakwestionował w ub. roku Trybunał Konstytucyjny. Rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją orzeczenia TK.

Zgodnie z nim, opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy na mocy zakwestionowanej noweli 1 lipca 2013 r. utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają zwrot zasiłków. Będą one wypłacane z ustawowymi odsetkami. Według szacunków, będzie to wartość ok. 5 tys. zł. Rozwiązanie to obejmie 117 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zasiłek dla opiekuna, w wysokości 520 zł miesięcznie, będzie przysługiwał za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia ustawy w życie. Na wypłatę mogą liczyć osoby, które spełniały warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych obowiązującej 31 grudnia 2012 r. Zasiłek będzie też przysługiwał po wejściu ustawy w życie, jeśli opiekun spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, które są wskazane w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją.

Rozwiązania te nie zadowalają opiekunów protestujących przed Sejmem, którzy zwracają uwagę, że jeśli ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wejdzie w życie, dostaną 520 zł miesięcznego świadczenia, czyli tyle, ile przed wejściem w życie zakwestionowanej przez TK nowelizacji, choć dziś wynosi ono 620 zł, a uprawnieni otrzymują dodatkowe 200 zł z rządowego programu. Uważają, że rząd niesłusznie różnicuje sytuację ich i opiekunów niepełnosprawnych dzieci; chcą, by również ich świadczenia wzrosły do poziomu płacy minimalnej.

W porządku obrad Sejmu jest też sprawozdanie komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu oraz służb: ABW, AW, SKW, SWW i CBA. Nowela ma na celu realizację lutowego wyroku TK i zakłada wprowadzenie analogicznych rozwiązań w zakresie zmiany mechanizmu wypłaty wstrzymanych świadczeń w przypadku niemożności ich doręczenia z przyczyn nieleżących po stronie organu emerytalnego, jakie zostały przewidziane w powszechnym systemie emerytalnym.

Sejm będzie pracował ponadto nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Propozycja rządu zakłada zmianę systemu zapasów paliw, m.in. inny sposób ich kalkulowania.

Posłowie będą też debatować nad projektem PO uchwały ws. uczczenia setnej rocznicy śmierci malarza Józefa Chełmońskiego; zajmą się też kwestią uchylenia immunitetu Krzysztofowi Borowskiemu (PSL). Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła do Sejmu Prokuratura Okręgowa w Lublinie, która chce posłowi postawić zarzuty fałszowania oświadczeń majątkowych. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich opowiedziała się w połowie marca za uchyleniem immunitetu politykowi PSL. (PAP)