We wtorek w Warszawie premier Szydło spotkała się z premierami państw bałtyckich - Litwy i Łotwy; Estonię reprezentował ambasador.

Szydło powiedziała na wspólnej konferencji prasowej, że podczas spotkania z premierami państw bałtyckich omawiane były sprawy z aktualnej agendy UE, m.in. rozwój jednolitego rynku, w tym jednolitego rynku cyfrowego, stanowiącego - jak powiedziała polska premier - jeden z priorytetów estońskiej prezydencji oraz kwestie dot. dyrektywy o delegowaniu pracowników.

"Z niepokojem obserwujemy tendencje do podważania fundamentów Unii, jakimi są cztery swobody jednolitego rynku. Uważamy, że te swobody, w szczególności swoboda świadczenia usług, wymagają większej ochrony. Liczymy, że w kwestii rewizji dyrektywy ws. delegowania pracowników, uda się osiągnąć, także dzięki zaangażowaniu prezydencji estońskiej, kompromis uwzgledniający interesy przedsiębiorców z naszego regionu" - powiedziała polska premier.

"Polska pozostaje aktywna w toczących się pracach. Wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej podjęliśmy starania na rzecz wypracowania rozwiązań odpowiadających z jednej strony na oczekiwania tych państw, które postulują wzmocnienie mechanizmów zwalczania ewentualnych nadużyć w obszarze delegowania, z drugiej natomiast mają na celu zabezpieczenie przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi i związanymi z tym kosztami" - powiedziała szefowa polskiego rządu.

Podkreśliła, że jednym z priorytetów pozostaje sektor transportu drogowego. "Opowiadamy się za jego jak najszerszym wyłączeniem spod reguł delegowania pracowników ze względu na szczególny charakter operacji transportowych. Nie zgodzimy się na wprowadzenie zasad, które w praktyce oznaczałyby wyeliminowanie ze wspólnego rynku przewoźników z państw naszego regionu" - podkreśliła Szydło. (PAP)