"Skala problemu jest olbrzymia; np. dziś infrastruktura energetyczna znajduje się na 19 mln działek. Ale jesteśmy zdeterminowani, bo stoimy przed wyborem - albo będziemy budować niezbędną infrastrukturę, albo się procesować" - powiedział Piechociński w czwartek podczas zorganizowanej przez PAP konferencji "Rozwój infrastruktury energetycznej – szanse i możliwości w kontekście przygotowywanej ustawy o korytarzach przesyłowych".

Wicepremier podkreślił, że kwestia rozbudowy infrastruktury przesyłowej wydaje się być dziś jedną z głównych barier rozwojowych kraju.

Uczestnicy konferencji, w tym parlamentarzyści i samorządowcy, omawiają możliwości opracowania ostatecznej wersji projektu ustawy i skutki jej wprowadzenia dla inwestorów i samorządów. Jej przebieg można śledzić online na stronie www.pap.pl.

Konferencja jest okazją do omówienia głównych aspektów projektu ustawy, w tym najbardziej kontrowersyjnych zapisów dotyczących procedur umożliwiających realizację inwestycji liniowych, kalkulacje odszkodowań dla właścicieli gruntów i nieruchomości czy propozycje rozwiązania kwestii służebności przesyłu i związane z nimi pytanie, czy ustanowienie korytarza przesyłowego nie ogranicza konstytucyjnych praw właścicieli.

O trwających już procesach inwestycyjnych oraz planach budowy linii i sieci w dłuższej perspektywie w drugiej części konferencji będą mówić szefowie firm operatorskich. Operatorzy sieci liczą, że ustawa wpłynie na skrócenie terminu przygotowania i realizacji inwestycji.

Konferencja zakończy się debatą o tym, kto zyska, a kto straci na wejściu w życie ustawy, która wpłynie również na działalność samorządów. Wiele z nich krytykuje zapisy, które mogą ograniczyć decyzje planistyczne. Inwestycje realizowane w ramach korytarzy przesyłowych będą bowiem nadrzędne wobec innych, np. miejscowych planów zagospodarowania.

Polska Agencja Prasowa organizuje konferencję w ramach projektu Serwis PAP Energetyka Ekstra. Na łamach Serwisu ukazują się informacje zdobyte przez dziennikarzy PAP, opinie analityków branży, oficjalne komunikaty firm i instytucji związanych z rynkiem i zagadnieniami energetycznymi.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął minister gospodarki Janusz Piechociński. Partnerami konferencji są firmy: Enea Operator, PTPiREE, PERN "Przyjaźń" SA, PSE SA i GAZ-SYSTEM.