"Jest duże zainteresowanie projektami ustaw energetycznych ze strony przedsiębiorstw, różnych środowisk, innych resortów. Otrzymaliśmy bardzo wiele uwag w konsultacjach, uporządkowaliśmy je, ułożyliśmy, mamy pewien pogląd na ten temat. Chcemy, by od połowy marca i w kwietniu toczyły się dyskusje robocze, a w maju, czerwcu dyskusje na szczeblu Komitetu Stałego Rady Ministrów i na Radzie Ministrów" - powiedział wicedyrektor.
"Cała organizacja pracy Ministerstwa Gospodarki jest tak prowadzona, by proces legislacyjny poprowadzić tak, by w pierwszej połowie tego roku rząd skierował do sejmu projekt tzw. trójpaku" - dodał. Poinformował, że w połowie marca rozpoczną się konferencje uzgodnieniowe. "Od 13 marca startujemy z konferencjami uzgodnieniowymi w sprawie prawa energetycznego, 20 marca rozpoczniemy konferencje uzgodnieniowe w sprawie OZE" - powiedział Słoma.
Ministerstwo Gospodarki zakłada, że pakiet ustaw energetycznych wejdzie w życie w tym roku.Wcześniej resort zakładał, że nowe ustawy wejdą w życie w lipcu 2012 roku.
22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało pakiet regulacji energetycznych, tzw. trójpak, w którego skład wchodzi projekt nowego prawa energetycznego, projekt prawa gazowego oraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).
Najwięcej kontrowersji budzi projekt ustawy o OZE, który reguluje m.in. mechanizmy i instrumenty wsparcia wytwarzania energii z OZE. Jedną z głównych zmian proponowanych w projekcie jest zróżnicowanie poziomu wsparcia od rodzaju źródła oraz aktualnej ceny energii.
Wicedyrektor poinformował również, że w pierwszej połowie roku do Sejmu trafić też powinien projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Konferencje uzgodnieniowe w tej sprawie mają się rozpocząć 20 marca.(PAP)