"Moim priorytetem jako ministra skarbu jest wzmocnienie nadzoru nad spółkami należącymi do Skarbu Państwa. Przede wszystkim zależy nam na zwiększeniu kontroli nad bezpieczeństwem energetycznym państwa" - powiedział w poniedziałek dziennikarz Karpiński.

Na czerwcowych walnych zgromadzeniach PGNiG i PGE, z inicjatywy resortu skarbu, wprowadzono zmiany statutów, które zwiększyły uprawnienia rad nadzorczych spółek.