Wszystkie wnioski sędziów ze zniesionych sądów rejonowych, o przeniesienie w stan spoczynku, zostały przeze mnie rozpatrzone negatywnie - powiedział dziennikarzom w poniedziałek minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

W ubiegłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała, że przekaże ministrowi sprawiedliwości 22 wnioski sędziów o przeniesienie ich w stan spoczynku. Rzeczniczka resortu Patrycja Loose poinformowała wówczas, że każdy z tych wniosków zostanie przeanalizowany, ale najprawdopodobniej nie będą one przekazywane do dalszej procedury, jeśli "dotyczą osób w wieku nieupoważniającym do przejścia w stan spoczynku i są motywowane wyłącznie reorganizacją". Oprócz wniosków, które trafiły do KRS, blisko 80 kolejnych wniosków w tej sprawie wpłynęło bezpośrednio do resortu sprawiedliwości. Jak informowała Loose, minister postanowił nie przekazywać tych wniosków do rozpoznania KRS. Sędziowie złożyli więc odwołania - rozpozna je teraz Sąd Najwyższy.

Do SN wpłynęło także ok. 200 odwołań sędziów zniesionych sądów rejonowych od decyzji ministra sprawiedliwości w sprawie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Z początkiem roku 79 najmniejszych sądów rejonowych zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Reorganizację krytykują środowiska sędziowskie i samorządowe; przepisy, na podstawie których reforma została dokonana, zaskarżono też do Trybunału Konstytucyjnego.

Głównym celem przeprowadzonej reorganizacji sądów rejonowych - jak wskazywał resort sprawiedliwości - jest doprowadzenie do bardziej zrównoważonego obciążenia pracą sędziów. W 79 małych sądach rejonowych połączonych z innymi orzekało ponad 550 sędziów.

W Sejmie trwają natomiast prace nad obywatelskim projektem ustawy o okręgach sądowych, który - w przypadku uchwalenia - przywróciłby dotychczasową strukturę sądów rejonowych.

(planujemy kontynuację tematu) (PAP)

wos/ mca/ malk/ gma/