Ministerstwo finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia informuje, że ustawa budżetowa na dany rok zapewnia środki na dotację przedmiotową do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Zgodnie z projektem budżetu na 2011 r., kwota przeznaczona na ten cel będzie taka sama jak w tym roku i wyniesie 21 mln zł.  

"Niniejszy projekt (rozporządzenia - PAP) nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego. Mając na uwadze cel dotacji odstąpiono od dotowania surowców zużytych do produkcji lodów" - wyjaśnia MF w uzasadnieniu do projektu rozporządzania.

Resort finansów tłumaczy, że dofinansowanie posiłków w barach mlecznych jest skierowane do ludzi o niewielkich zasobach finansowych, których należy objąć socjalną ochroną. Ma im zapewnić dostęp do tanich, ciepłych posiłków. "Dotacja dotyczy wyłącznie posiłków mleczno-nabiałowo-jarskich, które zapewnią konsumentowi właściwe i niezbędne do życia wartości pokarmowe" - informuje MF.

Według resortu, podstawowy cel dotowania posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, to pomoc państwa w trudnych sytuacjach życiowych, zmierzająca do bezpośredniego zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych. Zdaniem resortu finansów do potrzeb takich zalicza się m.in. odpowiednie wyżywienie. (PAP)