"Nie zabijaj, nie kradnij, nie przemycaj. Przemyt to też przestępstwo" - takie jest główne hasło na ulotce. Celnicy przypominają, że za przemyt grożą dwa lata więzienia, a auto przerobione do przemytu jest konfiskowane. Osoba karana traci też szansę na atrakcyjną pracę, bo nie tylko państwowe instytucje wymagają niekaralności.
Jest też informacja dla osób, które kupują przemycone towary. Celnicy zaznaczają, że przemyt "zabija" miejsca pracy w kraju, mniej pieniędzy wpływa do budżetu z podatków, kolejki na granicach tworzone przez przemytników utrudniają jej przekroczenie. "Z pieniędzy zarobionych na przemycie często finansowany jest handel bronią czy narkotykami oraz inna działalność zorganizowanych grup przestępczych" - ostrzegają celnicy.
W ramach akcji, do skrzynek pocztowych mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz do przekraczających granicę trafi w sumie ponad 1,3 mln ulotek. Regionalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne nadają spoty reklamowe, w ośmiu miastach stanęło blisko 40 bilbordów.
Celnicy odwiedzają też szkoły, by uświadamiać uczniów, czym jest przemyt. Do udziału w akcji włączyli się też duchowni katoliccy i prawosławni, którzy z ambon mają przypominać, że "przemyt to grzech".
Według celników, przewożeniem kontrabandy przez granicę trudnią się często całe rodziny. Przemyt w wielu przygranicznych miejscowościach jest postrzegany nie jako przestępstwo, ale normalny sposób zarabiania pieniędzy.
Akcja przygotowana przez celników ma pokazać, że rezygnacja z przemytu jest wyborem pomiędzy uczciwym życiem a przestępstwem. Stąd np. wybór haseł, jakie pojawią się w reklamach akcji: "Czy dwa lata Twojego życia są dla Ciebie ważne? Nie przemycaj, bo możesz stracić wolność", "Czy Twoje dzieci są dla Ciebie ważne - Nie przemycaj - bądź ojcem, a nie przestępcą.", "Czy Twoja przyszłość jest dla Ciebie ważna? Nie przemycaj, bo to piętno na całe życie".
Kampania, rozpoczęta w połowie czerwca, potrwa do 3 lipca. Jest prowadzona na terenach przy zewnętrznej granicy unijnej, czyli z obwodem kaliningradzkim Rosji, Białorusią, Ukrainą a także z Litwą (ta jest wewnętrzną granicą UE). Jak podała Izba Celna w Białymstoku, to pierwsza w UE społeczna kampania antyprzemytnicza (PAP)