Ustawodawca ma na celu odwrócenie negatywnej tendencji w sądownictwie, polegającej na nadużywaniu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Dzięki zmianie przepisów nie będzie już takich sytuacji, jakie miały miejsce np. w przypadku prezesa Amber Gold, wobec którego sądy kilkakrotnie orzekały kary pozbawienia wolności, ale właśnie ze względu na ich zawieszenie żadna nie została wykonana.

Ze statystyk resortu sprawiedliwości wynika, że rekordzista miał na swoim koncie aż 23 wyroki skazujące go na karę "w zawiasach". (PAP)