Inwestycje, które ostatecznie wybiorą mieszkańcy w głosowaniu zostaną wpisane do przyszłorocznego budżetu miasta.

Tegoroczne propozycje do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Przemyśla na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej urzędu miasta oraz w siedzibie urzędu. Wypełniony formularz można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać w wersji elektronicznej lub wysłać pocztą tradycyjną.

Przez cały lipiec będzie trwała weryfikacja zgłoszonych inwestycji. Przeprowadzą ją wydziały przemyskiego urzędu miasta pod kątem m.in. zgodności z dokumentami planistycznymi i rzeczywistego kosztu realizacji. Projekty zostaną także zaopiniowane przez zarządy osiedli, których dotyczą.

Lista dopuszczonych do głosowania inwestycji zostanie ogłoszona 30 lipca na stronie internetowej miasta. Głosowanie na wybrane inwestycje będzie trwało przez cały sierpień. Mieszkańcy głos będą mogli oddać m.in. drogą pocztową lub przez internet.

Lista projektów wybranych do inwestycji znana będzie na początku września.

Zdaniem prezydenta Przemyśla Roberta Chomy ubiegłoroczna - pierwsza edycja budżetu obywatelskiego odniosła sukces, w głosowaniu na wybór inwestycji uczestniczyło ponad 9,6 tys. przemyślan. „Myślę, że za kilka miesięcy widoczny będzie efekt tej inicjatywy. Wszystkie cztery wybrane w głosowaniu projekty są w końcowym etapie formalnego przygotowania i niedługo przystąpimy do ich realizacji” - dodał w środę.

W ubiegłym roku do realizacji wybrano cztery inwestycje: budowę parku sportu i rekreacji, placu zabaw, remonty boisk szkolnych i zakup sprzętu szkolnego dla dzieci upośledzonych umysłowo. (PAP)

huk/ amac/