Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe będą mogły emitować obligacje, a Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowy Fundusz Kapitałowy tzw. obligacje przychodowe - przewiduje przyjęta bez poprawek w czwartek przez Senat nowela ustawy o obligacjach.

Obecnie SKOK-i, nie mogą prowadzić zarobkowej działalności gospodarczej, a to z kolei uniemożliwia im emisję obligacji.

Zdaniem autorów nowelizacji emisja obligacji pozwoli m.in. poprawić stan funduszy własnych kas.

Nowelizacja zezwala też BGK emitować tzw. obligacje przychodowe, które dają nabywcy obligacji prawo do zaspokojenia roszczeń przed innymi wierzycielami. Roszczenia takie są zaspokajane m.in. z całości albo części przychodów lub majątku z inwestycji, które zostały sfinansowane dzięki emisji obligacji.

Analogiczne do BGK możliwości emisji obligacji przychodowych uzyskuje także Krajowy Fundusz Kapitałowy. Instytucja ta udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w firmy, które mają siedziby w Polsce, przede wszystkim innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa zostanie skierowana teraz do prezydenta.(PAP)