W komunikacie podano, że przedstawiciele samorządów oraz inicjator akcji "Stop janosikowe" złożyli wniosek o powołanie wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych. Zdaniem autorów projektu, jeśli prace nad przedstawionymi propozycjami rozpoczną się pilnie, zmiany mogłyby być uwzględnione w projekcie budżetu państwa na przyszły rok.

"Ten projekt stworzony jest na bazie projektu zmian, jakie wypracowała w zeszłym roku specjalna podkomisja sejmowa, ale są w nim również pewne zmiany, które idą w kierunku dalszego złagodzenia wpłat" - poinformował cytowany w komunikacie skarbnik województwa mazowieckiego Marek Miesztalski. "Jeśli będzie wola przewodniczących, komisje podejmą prace nad zmianami. Od woli politycznej zależy również, czy propozycje zostaną przez komisje przyjęte jeszcze w listopadzie tego roku" - dodał.

Projekt przewiduje przede wszystkim korekty wskaźników, od których ostatecznie zależy wysokość "janosikowego" płaconego przez gminy, powiaty i województwa. Przewidziano zapisy, które zapewniałyby ciągłość finansowania zadań wykonywanych przez samorządy. Zaproponowano, aby w 2014 r. żaden z samorządów nie wpłacił na rzecz "janosikowego" więcej niż 400 mln zł. Natomiast pozostałą kwotę (jeśli wyliczone "janosikowe" byłoby wyższe) samorządy musiałyby spłacić do końca czerwca 2024 r.

Projekt przygotował zespół wyłoniony pod koniec września br. po spotkaniu przedstawicieli mazowieckich samorządów płacących "janosikowe". W skład zespołu weszli: skarbnik województwa Marek Miesztalski, inicjator akcji "Stop janosikowe" Rafał Szczepański, starosta legionowski Jan Grabiec i skarbnik m.st. Warszawy Mirosław Czekaj.

Janosikowe to system subwencji, w ramach którego bogatsze samorządy przekazują biedniejszym część swoich dochodów. Z powodu niższych od planowanych dochodów (o ok. 350 mln zł), głównie z CIT, województwo mazowieckie ma problem z zapłatą ostatnich rat janosikowego. Aby wywiązać się z obowiązku wpłaty janosikowego, województwo mazowieckie potrzebuje 220 mln zł.

mmu/ drag/