Sejm przyjął 9 z 10 poprawek zgłoszonych przez senatorów, głosując zgodnie z rekomendacją sejmowej komisji finansów publicznych. Komisja opowiedziała się za odrzuceniem poprawki, w której senatorowie zaproponowali zmianę w tytule działu ustawy o VAT oraz korektę w tytule rozdziału trzeciego w tym dziale.

Zobacz: Senat wprowadził poprawki do nowelizacji wprowadzającej odwrócony VAT na tablety >>

Pierwsza przyjęta przez Sejm poprawka zakłada, że sprzedawca nie będzie musiał rozliczać podatku w transakcji obejmującej odwrotne obciążenie dostaw telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i konsol do gier wideo w sytuacji, gdy nieprawidłowe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia było wynikiem nieuczciwych działań nabywcy. W takim przypadku obowiązek rozliczenia VAT będzie ciążył na nabywcy towarów.

Z innych ważniejszych poprawek przyjętych przez Sejm wymienić należy: tę, która przewiduje odpowiedzialność podatkową nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy (tzw. solidarną odpowiedzialnością podatkową) w dostawach cyfrowych aparatów fotograficznych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek. A także dziewiątą poprawkę poszerzającą katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia o półprodukty z metali nieżelaznych: nieobrobione plastycznie aluminium, ołów, cynk, cynę i nikiel.

Ostatnia poprawka Senatu przyjęta przez Sejm dodaje przepis przejściowy, jednoznacznie przesądzający, że na limit dostaw warunkujących objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia towarów takich jak telefony komórkowe i komputery przenośne, składają się jedynie dostawy dokonane od dnia wejścia w życie ustawy.

Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie naszego systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT - tzw. mechanizmu odwróconego VAT - w obszarach, w których dochodzi do szczególnie dużych nadużyć.

Zobacz: Sejm uchwalił zmiany ws. odwróconego VAT na telefony i tablety >>

Przewidziany w noweli odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. Rozwiązanie takie uszczelnia system podatku VAT oraz przeciwdziała nadużyciom związanym z tym podatkiem. Zgodnie z ustawą mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma być rozszerzony na obrót takimi towarami jak: niektóre postaci złota; kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem); telefony komórkowe, w tym smartfony; komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy, itp.) oraz konsole do gier.

Nowela przewiduje ponadto korektę listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych: wyłączenie niektórych postaci złota w związku z objęciem go odwrotnym obciążeniem; rozszerzenie listy towarów o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu.

W nowych przepisach podwyższono również wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł). Ponadto nowela wprowadza regulacje mające na celu pełniejsze dostosowanie polskich przepisów o VAT do prawa unijnego, a także zmiany dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi.

Teraz nowela trafi do prezydenta. (PAP)

mmu/ krz/ son/

Temat rozszerzenia od 1 lipca 2015 r. listy towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia będzie też szczegółowo omawiany na Forum Podatkowo-Księgowym, które odbędzie się 16 kwietnia w Warszawie. Zapraszamy!

Osoby zainteresowane tematyką zapraszamy na Forum >>