W 2013 r. deficyt budżetowy wzrósł do 4,3 proc. PKB z 3,9 proc. PKB w 2012 r. w dużej mierze ze względu na niższe niż oczekiwane przychody budżetowe - wskazuje KE.

Komisja zaznacza, że w prognozowanym okresie (do 2015 r. włącznie) na budżet wpływ będą miały zmiany wprowadzone w systemie emerytalnym, a zwłaszcza transfer aktywów z drugiego filara: jednorazowy transfer o wartości ok. 9 proc. PKB w 2014 r. oraz roczne transfery aktywów osób odchodzących na emeryturę w ciągu 10 lat od 2014 r.

Komisja przypomina, że zgodnie z aktualną metodologią ESA95 taki transfer aktywów jest traktowany jako przychód do budżetu, ale nie będzie tak według nowej metodologii ESA2010, która wchodzi w życie jesienią.

Według KE, w 2014 roku sektor finansów publicznych w Polsce w efekcie transferu (wg metody ESA95) może odnotować nadwyżkę na poziomie 5,7 proc., bez tego transferu odnotowałby deficyt w wysokości 3,6 proc. PKB. W 2015 r., prognozuje KE, polski deficyt - wg ESA95 - ukształtuje się na poziomie 2,9 proc. PKB. Wyłączając roczne transfery aktywów związane ze zmianami w systemie emerytalnym, deficyt w 2015 r. wyniósłby 3,1 proc. - wskazuje KE.

Jeśli chodzi o dług publiczny, to jego relacja do PKB ma spaść z 57 proc. w 2013 r. do 49,2 proc. w tym roku oraz ma wynieść 50 proc. w 2015 r. (PAP)

W lutym KE przewidywała, że w 2014 r. polski sektor finansów publicznych odnotuje nadwyżkę rzędu 5 proc. PKB (w efekcie odwrócenia reformy emerytalnej), a w 2015 r. Polska odnotuje deficyt w wys. 2,9 proc. PKB wg metodologii ESA95, czyli w 2015 r. tyle samo ile według obecnej prognozy. (PAP)

jzi/ je/