W czwartek z funkcjonariuszami KAS z Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolski i Dolnośląskiego spotkał się w granicznym Świecku zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak.

O tym, że system funkcjonuje bardzo dobrze najlepiej świadczy liczba zarejestrowanych zgłoszeń w systemie SENT. Od 14 kwietnia do 20 czerwca 2017 r. zarejestrowano ponad 515 tys. zgłoszeń. W tym czasie przeprowadzono 55 tys. kontroli - powiedział Walczak.

"Kontrolujemy ponad 10 proc. obrotu, który podlega rejestracji. W związku z tym można powiedzieć, że ta skuteczność jest bardzo duża” - dodał.

Ujawniono 33 przypadki łamania prawa, czyli unikania rejestracji tego typu towarów w systemie elektronicznym SENT, nałożono 33 mandaty i 40 kar finansowych na łączną kwotę 95,2 tys. zł. Kary pieniężne wyniosły 360 tys. zł - poinformowała PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

"Najwięcej uchybień wykryto przy przewozie wyrobów energetycznych, czyli paliw, gazu i oleju rzepakowego. Ujawniono 10 przypadków próby wwozu papierosów bez polskich znaków akcyzy i tytoniu oraz 1 przypadek - 2 kg amfetaminy" - dodała rzecznik.

W skali kraju najwięcej kontroli zrealizowali funkcjonariusze KAS z Katowic, Poznania i Lubuskiego. W kontrolę na lubuskiej granicy jest zaangażowanych około 150 ludzi. W ramach zatrzymanego transportu sprawdzają, czy przewożony towar jest zarejestrowany w systemie SENT, pobierają próbki przewożonego towaru, a także w uzasadnionych przypadkach zarządzają konwój takiego transportu do miejsca, gdzie ma on trafić.

Lubuskie ze względu na przygraniczne położenie jest specyficznym szlakiem komunikacyjnym, gdzie panuje wzmożony ruch ciężkich transportów towarowych. Tylko w okolicy byłego przejścia granicznego w Świecku, do którego prowadzi autostrada A2, codziennie przejeżdża około 30 tys. pojazdów.

Walczak zaznaczył, że ustawa obowiązuje od kilku tygodni i cały czas będzie ewaluowała, ale zebrane dotychczas doświadczenia można już wykorzystać m.in. do wypracowania jednolitych zasad postępowania podczas egzekwowania jej zapisów.

Tzw. pakiet przewozowy, nakładający obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu towarów wszedł w życie 18 kwietnia br. W myśl ustawy przyjętej przez Sejm 9 marca br. monitorowanie przewozu towarów ma umożliwić rejestr zgłoszeń prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Zobacz: Wchodzi w życie pakiet przewozowy >>

Rejestr, poza paliwami płynnymi, ma dotyczyć przewozu alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. Właśnie te towary najczęściej były przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym. Resort finansów liczy, że uszczelnienie systemu podatkowego w tym obszarze da budżetowi państwa ok. 1,4 mld zł dodatkowych wpływów w latach 2017 i 2018.

Ustawa zakłada, że przewóz tzw. towarów wrażliwych ma być rejestrowany i nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Kontrolę przewozu towarów prowadzą funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Dla przykładu, wysokość kary finansowej nałożona na odbiorcę niezgłoszonego do SENT towaru wrażliwego może sięgać nawet do 46 proc. wartości towaru, ale nie mniej, niż 20 tys. zł. Z kolei kierowca pojazdu za brak numeru referencyjnego SENT może zostać ukarany mandatem karnym do 7,5 tys. zł.

 

Na potrzeby realizacji tego zadania został wprowadzony elektroniczny system SENT, który pozwala na stały nadzór oraz skuteczną walkę z podmiotami, które nielegalnie handlują paliwami płynnymi, olejami opałowymi, alkoholem i suszem tytoniowym. (PAP)

mmd/ dym/