"Obniżka stóp w przyszłym miesiącu nie jest przesądzona. Spowolnienie gospodarcze nie powstrzymuje zauważalnie inflacji póki co. Musimy zobaczyć jak silny jest impuls antyinflacyjny. Jestem za przemyślaną polityką pieniężną, daleką od radykalnych i nagłych zmian" - powiedziała Zielińska-Głębocka w rozmowie z agencją Bloomberg.

"Wrześniowe dane nie będą miały znaczenia dla decyzji o poziomie stóp, gdyż to listopadowa projekcja pokaże w jakim tempie presja inflacyjna będzie ustępować. Trzeba pamiętać, że obniżka stóp nie jest oczywistym stymulantem wzrostu w Polsce. Musimy także dbać o to, aby utrzymać dodatnie realne stopy tak długo, jak pozwolą na to warunki gospodarcze" - dodała.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 6-7 listopada. (PAP)

nik/ asa/