Skarb Państwa ma przejąć w przyszłym tygodniu należące do Nafty Polskiej akcje Zakładów Azotowych Tarnów i Kędzierzyn. Nafta Polska, nadzorująca spółki z sektora paliwowego i chemicznego, została zlikwidowana - poinformował PAP rzecznik MSP Maciej Wewiór

Nafta Polska powstała w 1996 roku, a jej założycielem oraz właścicielem 100 proc. akcji był Skarb Państwa. Podstawowym zadaniem spółki była realizacja rządowych programów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej.

 

Rzecznik resortu skarbu poinformował, że w piątek odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Nafty Polskiej, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie likwidacyjne spółki oraz sprawozdanie likwidatora z jej działalności w 2011 roku. "Były to już ostatnie działania w postępowaniu likwidacyjnym spółki" - dodał.

 

"Oznacza to, iż proces likwidacji spółki Nafta Polska SA, rozpoczęty 1 stycznia 2010 roku uchwałą walnego zgromadzenia, został zakończony w zakładanym terminie. Likwidator spółki jest teraz zobligowany do złożenia w następnym tygodniu sprawozdania likwidacyjnego sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o jej wykreślenie z rejestru" - podkreślił Wewiór.

 

Poinformował, że Skarbowi Państwa zostaną przekazane w przyszłym tygodniu wszystkie należące do spółki akcje Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach oraz spółki ZAK w Kędzierzynie-Koźlu. "Ponadto Skarbowi Państwa ma być przekazany sprzęt biurowy spółki oraz kwota pozostała w skutek upłynnienia części majątku spółki" - dodał.

 

Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz zapowiadał wcześniej, że Skarb Państwa ma przejąć należące do Nafty Polskiej akcje Zakładów Azotowych Tarnów i Kędzierzyn. "Kiedy ukształtuje się nowa struktura w akcjonariacie tych spółek, będziemy wiedzieć, ile możemy zaoferować akcji inwestorom. Skarb Państwa będzie miał kontrolę w Tarnowie - na poziomie około 52 proc. oraz bardzo istotny akcjonariat w Kędzierzynie - ponad 40 proc." - mówił.

 

"Cieszę się, że doprowadziliśmy do końca kolejny projekt, który przez lata pozostawał jedynie w sferze obietnic. Likwidacja Nafty Polskiej SA, którą zapowiadano jeszcze w 2006 roku, jest jeszcze jednym dowodem na to, że nie ma kwestii nie do rozwiązania" - podkreślił w przesłanym PAP stanowisku minister skarbu Aleksander Grad. (PAP)