Z wniosku o wydanie interpretacji wynikało, że podatniczka posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. W wydanym w tej sprawie orzeczeniu zapisano, że wymaga korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczeń przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. Wnioskodawczyni od wielu lat była pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego i lekarza psychiatry. Miała zdiagnozowane „inne zaburzenia lękowe”. Psychiatra często podkreślał, że poza lekami jakie bierze, ważna jest także rehabilitacja w postaci sesji psychoterapeutycznych.

 

Psychoterapia potrzebna do rehabilitacji

Ostatnio lekarz wystawił kolejne skierowanie do poradni psychologicznej, zaznaczając psychoterapia. Wnioskodawczyni już kiedyś korzystała z usług psychologa w poradni zdrowia, ale przerwała ze względu na odległe terminy i brak poprawy. Obecnie chodzi na prywatną psychoterapię i myśli, że wreszcie coś się zmieni w jej samopoczuciu. Podatniczka uważała, że psychoterapia to rehabilitacja, rozumiana jako zespół działań, które mają na celu przystosowanie, przywrócenie osoby do normalnego życia w społeczeństwie. Jej zdaniem mogła odliczyć od dochodu koszty sesji psychoterapii.

Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej w rocznym PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej niedawno interpretacji nr 0113-KDIPT3.4011.430.2019.2.ID uznał argumenty podatniczki. Przypomniał tylko, że aby odliczyć wydatki na prywatną psychoterapię w ramach ulgi dla niepełnosprawnych konieczne jest, aby poniesione przez podatnika kwoty, nie zostały sfinansowane ani zwrócone mu w jakiejkolwiek formie. Wydatki muszą też być odpowiednio udokumentowane i  zalecone przez lekarza psychiatrę.  Przepis art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT stanowi m.in., że wydatkami, które uprawniają do skorzystania z ulgi, są wydatki poniesione na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęcia „zabieg” i „rehabilitacja”. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „Słowniku wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „Encyklopedii” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych.

Zobacz również:
Niepełnosprawny odliczy wydatki na remont łazienki >>
Ulga rehabilitacyjna. Suplementy i pieluchomajtki to nie leki >>

 

Dyrektor KIS podkreślił, że odbywane przez wnioskodawczynię zabiegi psychoterapii indywidualnej wypełniają przesłanki do uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy podatkowej. Skoro więc odbywane świadczenia stanowią zabiegi rehabilitacyjne, wydatki na ich sfinansowanie można rozliczyć w rocznym PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej.