Zmienione ma być rozporządzenie z 2007 r. mające zastosowanie do krajowych i międzynarodowych przewozów i usług kolejowych. po określenia obowiązków, związanych ze świadczeniem usług transportu kolejowego osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Chodzi m.in. o przypadki, kiedy na stacjach nie ma pracowników, a pociągi nie mają personelu towarzyszącego.


Nowe przepisy mają też zapewnić dostarczanie informacji na temat praw pasażerów, np. na bilecie będzie obowiązek umieszczenia streszczenia praw pasażera; jeżeli nie jest to możliwe, będzie obowiązek poinformowania go w inny sposób.
Rozporządzenie określi też zasady dotyczące odszkodowań za utratę lub uszkodzenie sprzętu ułatwiającego poruszanie się. Nowe przepisy mają być stopniowo rozszerzane na określone usługi krajowe, które państwa członkowskie mogą obecnie zwalniać z przepisów, w szczególności, kiedy w grę wchodzi obowiązek użyteczności publicznej.

Czytaj: TSUE: Biletu nie było, ale umowa na przejazd pociągiem obowiązuje>>
 

W części dotyczącej klauzuli siły wyższej rozporządzenie ma stwierdzać, że przedsiębiorstwa kolejowe nie będą musiały wypłacać odszkodowań za opóźnienia lub odwołania w sytuacjach, których nie dało się uniknąć, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne klęski żywiołowe lub osoby znajdujące się na torze. Zwolnienie nie będzie obejmowało strajków pracowników kolei.