"Wzrost zadłużenia w kwietniu 2014 r. był przede wszystkim spowodowany finansowaniem deficytu budżetu państwa (3,8 mld zł). Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego" - napisano.

Z danych MF wynika, że od początku roku zadłużenie zmniejszyło się o 11,6 proc., czyli o 96 mld 825,1 mln zł.

Po wyłączeniu efektu umorzenia Skarbowych Papierów Wartościowych zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło od początku 2014 r. o 33 mld 362,5 mln zł, czyli o 4,0 proc.

MF wskazało, że wynikało to głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (24,5 mld zł) i zmian kursu złotego (3,6 mld zł).

Zadłużenie krajowe na koniec kwietnia wyniosło 477 mld 895,5 mln zł, czyli wzrosło o 0,4 proc., tj. o 1 mld 702,3 mln zł wobec marca, a wobec końca 2013 r. spadło o 18,2 proc., czyli o 106 mld 377,5 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 263 mld 304,7 mln zł, czyli wzrosło o 0,5 proc., tj. o 1 mld 348,2 mln zł wobec marca, a wobec końca 2013 r. wzrosło o 3,8 proc., czyli o 9 mld 552,4 mln zł.

Z danych resortu wynika ponadto, że zapadalność długu zagranicznego w br., według stanu na koniec kwietnia, wynosiła 1 mld 113 mln euro, a w 2015 r. zapadalność wynosiła 4 mld 136 mln euro.

Z kolei zapadalność zadłużenia krajowego w tym roku w obligacjach skarbowych, według stanu na koniec kwietnia, wynosiła 10 mld 992 mln zł. W 2015 r. było to 85 mld zł.

Zapadalność zadłużenia Skarbu Państwa (dług krajowy i zagraniczny), według stanu na koniec kwietnia, wynosiła w 2014 r. 15,7 mld zł, zaś w 2015 r. 102,4 mld zł.

MF poinformowało także, że zadłużenie Skarbu Państwa w złotych na koniec kwietnia wyniosło 64,5 proc. całości wobec 64,5 proc. na koniec poprzedniego miesiąca i 69,7 proc. na koniec 2013 r.

Na koniec kwietnia zadłużenie w euro wyniosło 25,2 proc. wobec 25,2 proc. na koniec poprzedniego miesiąca. Natomiast zadłużenie w dolarach amerykańskich 6,3 proc., wobec 6,3 proc. na koniec poprzedniego miesiąca.

Zadłużenie w innych walutach wyniosło na koniec kwietnia 4,0 proc. wobec 4,0 proc. na koniec poprzedniego miesiąca.

Z danych wynika, że na koniec kwietnia 71 proc. długu zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro, tyle, ile miesiąc wcześniej. "Wartość nominalna zadłużenia w euro na koniec kwietnia 2014 r. wyniosła blisko 44,5 mld euro" - napisano w komunikacie. (PAP)

map/ nik/ jtt/ rbk/ je/