"Odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie założeń do nowelizacji ustawy o NBP. Rezygnujemy z wielokadencyjności członków RPP, chcemy natomiast wprowadzić rotacyjność członków Rady, żeby nie wszyscy członkowie kończyli swoją kadencję w tym samym czasie" - powiedział PAP Kowalczyk.

W projekcie założeń do noweli ustawy o banku centralnym resort finansów zaproponował dwukadencyjność dla członków Rady. Takim zmianom przeciwny jest jednak NBP. Zdaniem przedstawicieli banku może to budzić wątpliwości co do niezależności banku i obniżyć wiarygodność polityki pieniężnej.

W swojej opinii do projektu założeń NBP przypomina też, że w przeglądach polskiej gospodarki OECD wskazuje na fakt, że kadencja wszystkich członków RPP wygasa w zbliżonym terminie, co zwiększa niepewność w polityce pieniężnej i ryzyko niespójności decyzji w kolejnych kadencjach Rady. Bank centralny wskazuje, że wprowadzenie zmian rekomendowanych przez OECD byłoby spójne z międzynarodową praktyką i jednocześnie skróciłoby i ułatwiło okres "uczenia się" polityki pieniężnej.

Bartek Godusławski

bg/ ana/ je/