Samorząd województwa zamroził przez to inwestycje, obciął też dotacje m.in. dla szkół, czy na kulturę.

Janosikowe to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na rzecz biedniejszych. Spośród województw jedynym płatnikiem netto janosikowego jest Mazowsze.

Jak poinformował w piątek urząd tylko do połowy stycznia br. Mazowsze musiało zapłacić 54 mln zł raty janosikowego. Tymczasem wpływy z pobieranego od przedsiębiorców podatku CIT wyniosły do 15 stycznia zaledwie 6,8 mln zł. Zdaniem cytowanego w komunikacie skarbnika województwa Marka Miesztalskiego, ta sytuacja najbardziej pokazuje absurdalność przepisów dotyczących naliczania janosikowego.

"Wadliwie skonstruowane przepisy sprawiły, że Mazowsze co roku bardziej musi skupiać się na wygospodarowaniu pieniędzy na janosikowe niż na swoim rozwoju. Dotychczas – od 2004 r. – zapłaciło już 6,3 mld zł na rzecz innych regionów, zamrażając własne inwestycje, likwidując dotacje dla organizacji pozarządowych, szkół i instytucji kultury" - napisano w komunikacie.

Jak poinformował urząd, 4 marca br. Trybunał Konstytucyjny ma się zająć sprawą janosikowego. Rozpatrywany wówczas będzie wniosek złożony przez marszałka Mazowsza w lutym 2010 r. "Wiążemy z wyrokiem Trybunału duże nadzieje" – powiedział skarbnik województwa Marek Miesztalski.

W drugiej połowie grudnia prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dzięki której w 2014 r. Mazowsze może otrzymać z budżetu państwa pożyczkę na spłatę części janosikowego. Warunkiem uzyskania pożyczki będzie zaprezentowanie programu ostrożnościowego, w którym województwo przedstawi plan racjonalizacji swoich wydatków.

Kilka dni wcześniej sejmik Mazowsza przyjął budżet województwa na 2014 r. Zapisano w nim, że dochody w tym roku mają wynieść 2,6 mld zł, wydatki 2,9 mld zł. Janosikowe w wysokości 646 mln zł ma być największą pozycją w budżecie.