Gdańsk wprowadził budżet obywatelski w tym roku: pierwsze projekty są właśnie realizowane. W pierwszej edycji można było zgłaszać tylko projekty w wybranych dziedzinach. W ramach drugiego z kolei budżetu ograniczenia te zniesiono: projekty mogą dotyczyć wszystkich zadań, jakie znajdują się w gestii samorządu.

Podobnie, jak w pierwszej edycji, miasto zostało podzielone na sześć okręgów: w każdym z nich zostaną zrealizowane zwycięskie projekty o łącznej wartości 1,5 mln zł. W sumie więc na przedsięwzięcia „okręgowe” miasto planuje wydać 9 mln zł. Nowością jest dodatkowa – wynosząca w sumie koleje dwa miliony zł - pula środków na większe projekty, dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego okręgu.

W przypadku przedsięwzięć w konkretnych okręgach wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 500 tys. zł. Inwestycje wykraczające poza jeden okręg muszą się mieścić w przedziale od pół do dwóch milionów zł.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do końca czerwca. Wniosek może złożyć każdy, kto przed 16 czerwca tego roku (wówczas formalnie ruszyła kolejna edycja programu) ukończył 16 lat i jest zameldowany w Gdańsku czasowo lub na stałe. Kolejnym koniecznym wymogiem jest zebranie 15 podpisów poparcia dla danej inicjatywy.

Wnioski wraz z podpisami można składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego lub przesłać pocztą. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

Od 1 lipca do połowy września złożone wnioski będą weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Samo głosowanie nad propozycjami odbędzie się w dniach 29 września - 12 października. Na 15 października zaplanowano ogłoszenie listy zwycięskich projektów, które zostaną zrealizowane w 2015 r.

Tymczasem – jak poinformowało biuro prasowe gdańskiego magistratu - trwa realizacja 28 projektów (wybranych spośród ponad 300 zgłoszonych), które wygrały tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Większość przedsięwzięć związana jest z zagospodarowaniem terenów zielonych, budową boisk i siłowni na świeżym powietrzu oraz remontami szkół, chodników i jezdni. Przedsięwzięcia te realizują Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Część inwestycji jest już wykonywana, a w części ogłoszono przetargi.

W głosowaniu na projekty zgłoszone do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego wzięło udział ponad 51 tysięcy gdańszczan, czyli 13,6 proc. wszystkich uprawnionych mieszkańców (w sumie głosować mogło 375 tys. osób). (PAP)

aks/ jra/