"Możemy liczyć na długi okres stabilizacji stóp procentowych" - powiedział we wtorek dziennikarzom Bratkowski.

Jego zdaniem w horyzoncie najbliższych dwóch i pół lat można oczekiwać powolnej, stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej.

"Do końca tej kadencji RPP sytuacja ulegać będzie powolnej, ale stopniowej poprawie" - powiedział członek RPP.

"Wzrost PKB w II kw. był podobny do pierwszego, a czy to było 0,1-0,2 pkt. proc. lepiej lub gorzej, to dla RPP i dla polityki pieniężnej nie ma większego znaczenia. Wzrost gospodarczy w III kw. powinien być wyższy od II kw. i potem wszystko będzie szło w kierunku poprawy, choć niedużej" - dodał.

Kadencja obecnej Rady Polityki Pieniężnej upływa na początku 2016 r.

nik/ fdu/ asa/