Cena maksymalna akcji BGŻ została ustalona na 90 zł - poinformował w środę bank w prospekcie emisyjnym. Zapisy dla inwestorów indywidualnych odbędą się między 5 a 16 maja, a dla instytucji między 18 a 19 maja.

Z harmonogramu oferty publicznej BGŻ wynika, że debiut giełdowy banku zaplanowano na 27 maja.

"Zgodnie z prospektem, akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami oraz z DM PKO BP pełniącym rolę współoferującego, ustalili cenę maksymalną sprzedaży akcji sprzedawanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych w wysokości 90 zł" - napisano w prospekcie.

Prospekt sporządzono w związku z ofertą publiczną do 16 mln 46 tys. 596 akcji serii A i D. Oferującymi są Biuro Maklerskie BGŻ i Dom Maklerski PKO BP.

Bank poinformował na stronie internetowej, że w ramach oferty publicznej 25 proc. akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym, a pozostałe papiery instytucjom.

"Liczymy na duży udział inwestorów detalicznych. Będzie im oferowane 25 proc. całej oferty, z możliwością jej zwiększenia do 30 proc." - powiedział na środowej konferencji prasowej wiceminister skarbu Krzysztof Walenczak.

Zapis inwestora indywidualnego może opiewać od 12 do 120 akcji banku. Ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach ma być opublikowana 17 maja "lub około tej daty".

W prospekcie napisano, że bank od czasu przekształcenia w spółkę akcyjną nie wypłacał dywidendy. W związku z bogatym planem inwestycyjnym również "w najbliższej przyszłości nie przewiduje rekomendowania akcjonariuszom podejmowania decyzji w sprawie wypłaty dywidendy".

Bank planuje dalszą rozbudowę sieci oddziałów. W 2011 roku chce otworzyć do 50 oddziałów. Z tej liczby do dnia publikacji prospektu otworzył 18 oddziałów i podpisał umowy w odniesieniu do kolejnych 29 lokalizacji. Rozpoczął też negocjowanie umów na pozostałe 3 oddziały.

Jednocześnie BGŻ planuje otwarcie kolejnych 25 oddziałów w 2012 roku.

"Bank szacuje, iż w związku z realizacją programu tworzenia nowych oddziałów w 2011 roku poniesie nakłady inwestycyjne w kwocie około 51 mln zł" - napisano w prospekcie.

W drugiej połowie tego roku BGŻ planuje uruchomienie banku internetowego dla klientów z klasy średniej oraz zamożnych z dużych miast. Będzie też kontynuował inwestycje w ulepszenie i wdrożenie nowych systemów informatycznych.

BGŻ jest bankiem komercyjnym, specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. MSP ma 37,23 proc. akcji BGŻ. Akcjonariuszem większościowym, posiadającym 59,35 proc. akcji BGŻ jest Rabobank International Holding. Pozostałe 3,42 proc. akcji należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego. Po przeprowadzeniu oferty udział Skarbu Państwa zmniejszy się do 0,02 proc. (PAP)