"To jest działanie czysto obywatelskie. Wynikło z obserwacji pierwszej edycji budżetu w Bielsku-Białej. Prawdę mówiąc do wielu osób nie dotarła pełna informacja o zgłoszonych projektach. Stwierdziliśmy zatem, że warto ich pomysłodawcom dać narzędzie internetowe, by mogli umieścić na nim rozbudowaną informację o projekcie. Za pośrednictwem strony można też promować inicjatywy na portalach społecznościowych" – powiedział Janusz Legoń.

Strona dostępna jest pod adresem: www.projektyobywatelskie.org.

Legoń przypomniał, że wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2015 r. umieszczone są na stronie przygotowanej przez magistrat (www.obywatelskibb.pl). "Strona oficjalna z natury rzeczy ma charakter bardziej +suchy+. To parozdaniowy opis projektu wraz z kosztem. My nie mamy takich ograniczeń: można tu umieszczać zdjęcia i teksty promujące inicjatywę. Wierzę też, że dzięki naszej inicjatywie wytworzy się w mieście społeczność aktywnych obywateli" – powiedział PAP.

Bogumił Kanik, jeden z inicjatorów akcji liczy, że już przy następnej edycji budżetu obywatelskiego twórcy projektów będą na tyle zorganizowani, iż uda się stworzyć w Bielsku-Białej „targi” propozycji. Promowaliby na nich swoje pomysły wśród mieszkańców i przekonywali do oddania głosu na konkretny projekt.

Dotychczas pomysłodawcy promowali inicjatywy głównie podczas spotkań z mieszkańcami. Czasem korzystali z pomocy miejscowych parafii. „Docieramy do ludzi bezpośrednio. Zachęcamy i tłumaczymy, że udział mieszkańców w głosowaniu leży w ich interesie” – powiedziała szefowa rady osiedla Złote Łany Grażyna Nalepa, która do budżetu zgłosiła dwie propozycje.

Autorzy projektów przyznają jednak, że w pierwszej edycji niewykorzystanym narzędziem były portale społecznościowe. "Drukowaliśmy ulotki i przekonaliśmy sporo mieszkańców. Nie korzystaliśmy jednak z internetu. Teraz chcemy to zmienić" – powiedział szef rady osiedla Słonecznego Waldemar Wysocki.

Bielszczanie do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zgłosili 79 projektów. Na wybrane w głosowaniu pomysły miasto przeznaczy 3,75 mln zł, czyli ok. 0,5 proc. swoich wydatków. Głosowanie potrwa od 7 do 14 listopada.

Projekty zostały podzielone na ogólnomiejskie i lokalne. Te pierwsze dotyczą mieszkańców więcej niż jednego osiedla. Ich wartość nie może przekroczyć 500 tys. zł. Takich propozycji wpłynęło 32. Do rozdysponowania jest 1,5 mln zł. Na projekty lokalne, dotyczące jednego osiedla, miasto przeznaczy 2,25 mln zł. Wartość zadania nie może przekroczyć 75 tys. zł. Bielszczanie zaproponowali ich 47.

W poprzedniej, pierwszej edycji budżetu pod głosowanie trafiło 108 propozycji. Do rozdysponowania było 2 mln zł. Najwięcej głosów zgromadziła kontynuacja budowy stacjonarnego hospicjum (1,9 mln zł). Wybrano też projekty dotyczące całodobowej opieki weterynaryjnej (42 tys. zł) i zakupu sprzętu dla Starobielskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej (43 tys. zł). Głos oddało ok. 30 tys. spośród 175 tys. mieszkańców. "To jest przyczółek prawdziwej demokracji obywatelskiej" – zaznaczył Legoń.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze. (PAP)

szf/ mhr/