"Najbardziej cieszy 6 proc. wzrost inwestycji, co wskazuje na rosnącą aktywność gospodarczą w tym okresie i dobrze rokuje na przyszłość" - dodał Pawlak cytowany we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Gospodarki.

Ministerstwo oczekuje, że w całym 2011 r. gospodarka będzie się rozwijała w tempie przekraczającym 4 proc. Zgodnie z szacunkami GUS w I kwartale 2011 r. wzrost gospodarczy był o 4,4 proc. wyższy w porównaniu z I kwartałem 2010 r.

W I kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (4,5 pkt proc. udziału we wzroście). Szybciej niż zakładali eksperci MG wzrastało spożycie indywidualne (o 3,9 proc.). Dynamicznie rosły także nakłady inwestycyjne o 6 proc. w I kwartale, podał resort gospodarki.

MG podkreśla także dynamiczny wzrost wartości dodanej w budownictwie (o 14 proc.) i przemyśle (prawie o 8 proc.). "Korzystne dane dotyczące sprzedaży detalicznej w kwietniu oraz zbliżone do 7 proc. tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu pozwalają na umiarkowanie optymistyczną prognozę wzrostu w II kwartale bieżącego roku na poziomie nieco powyżej 4 proc." - napisano w komunikacie MG. (PAP)