Nowy projekt związany jest z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. „Chcemy rozumieć bycie Europejską Stolicą Kultury w szerszym kontekście (...) dlatego w naszych przygotowaniach, oprócz wydarzeń kulturalnych, będzie również m.in. wątek edukacyjny” - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Projekt „Szkoła w mieście”, którego pilotaż rozpocznie się we wrześniu, zakłada udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w różnych instytucjach kulturalnych stolicy Dolnego Śląska, na uczelniach oraz w centrach edukacyjnych. „Pomysł polega na tym, aby obecność uczniów w tych instytucjach nie miała charaktery incydentalnego, lecz systemowy” - tłumaczył Dutkiewicz.

W pilotażowej odsłonie projektu weźmie udział 13 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ich uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w muzeach, teatrach, na uczelniach oraz innych wrocławskich instytucjach. Odbywać się tam będą lekcje z przedmiotów, które są w programie nauczania. Udział w projekcie zadeklarowało ponad 40 instytucji.

Dutkiewicz podkreślił, że dzięki projektowi z jednej strony zostanie podniesiony poziom nauczania, z drugie zaś zwiększy się udział uczniów w życiu kulturalnym miasta.

Docelowo w projekcie mają uczestniczyć wszystkie wrocławskie szkoły. W pierwszym roku realizacji inicjatywa ma kosztować milion złotych.(PAP)