Przedstawicielka zarządu województwa świętokrzyskiego Agata Binkowska przypomniała podczas uroczystości, że stypendia – 3,7 tys. zł na osobę – mogą przeznaczyć m.in na zakup pomocy edukacyjnych, takich jak: fachowe podręczniki, komputery i ich oprogramowanie oraz na opłatę kursów i szkoleń, pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły czy opłatę dostępu do internetu.
W bieżącym roku szkolnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło 539 wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu. Pozytywnie zaopiniowano 532 z nich (297 dotyczyło uczniów gimnazjów, a 235 – liceów). Premiowano osoby, które równocześnie miały wysokie oceny (trzeba było mieć odpowiednio wysoką średnią ocen z ostatniego świadectwa z trzech przedmiotów w dziedzinach: matematyczno-przyrodniczych, języków obcych lub technologii informatycznych) i niskie dochody na osobę w rodzinie. Punkty przyznawano także m.in. za wyniki egzaminów zewnętrznych i olimpiad przedmiotowych.
Wsparcie - po 500 zł za ucznia - przewidziano też dla nauczycieli opiekujących się stypendystami (maksymalnie trzema). Nauczyciel i uczeń, przy wsparciu rodziny, będą konstruować indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia.
Paweł Jacak z I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, mieszkaniec Kurozwęk w pow. staszowskim, podczas naboru otrzymał największą liczbę punktów. Jest laureatem pięciu wojewódzkich konkursów dla gimnazjalistów: matematycznego, informatycznego, fizycznego, chemicznego i geograficznego. "Jestem wszechstronnym uczniem, ale zawsze pasjonowała mnie matematyka i ten przedmiot lubię najbardziej. Część pieniędzy ze stypendium przeznaczę na cotygodniową podróż do domu z Kielc, planuję też kupić komputer" – powiedział dziennikarzom licealista.
Uczeń I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich Mikołaj Grzebieluch, był drugi w rankingu. Jest laureatem Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz trzech wojewódzkich konkursów dla uczniów gimnazjów: matematycznego, informatycznego i fizycznego. "Pieniądze ze stypendium przeznaczę pewnie na zakup literatury" – deklarował.

Stypendia są przyznawane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i z budżetu samorządu. W tym roku na ten cel przeznaczono ok. 1 mln zł.
Druga część regionalnego programu stypendialnego (na którą przeznaczono także ok. 1 mln zł) jest skierowana do uczniów szkół zawodowych – techników, zasadniczych szkół zawodowych i średnich szkół artystycznych. Kolejne 200 osób odbierze stypendia we wtorek. Wśród kryteriów naboru ważne były w tym przypadku m.in. oceny i osiągniecia uzyskane przez uczniów z przedmiotów zawodowych.
Regionalny program stypendialny ma być realizowany w woj. świętokrzyskim do 2020 lub 2022 r. Jak zapowiadał wcześniej marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, po reformie oświaty, która zakłada likwidację gimnazjów, regulamin programu zostanie zrewidowany.Przedsięwzięcie jest kontynuacją programu stypendialnego realizowane w woj. świętokrzyskim z funduszy UE w latach 2007-2013, ze środków programu Kapitał Ludzki. Przyznano wówczas 1500 stypendiów na kwotę ok. 5 mln zł (jedno stypendium – 3,6 tys. zł). (PAP)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów