Projekt pt. ,,Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesuobjął 550 uczniów z dziesięciu szkół podstawowych i ze szkoły specjalnej. W ramach projektu każda ze szkół zostanie doposażona w nowy sprzęt komputerowy i pomoce naukowe, ponadto we wszystkich szkołach będą organizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci uzdolnionych oraz uczniów wykazujących trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

,,Przygotowaliśmy specjalistyczne zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.+

Jak powiedział Marcin Gaweł z biura prasowego urzędu, poprzez organizację dodatkowych zajęć realizatorzy projektu chcą nie tylko wyrównać szanse, ale także wyławiać szkolne talenty, zwłaszcza w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i muzyki. ,,W tym celu szkoły zostaną wyposażone w laptopy, rzutniki, gry edukacyjne, programy multimedialne oraz instrumenty muzyczne- wyliczał Gaweł.

Wartość przekazanego sprzętu oraz koszt organizacji dodatkowych zajęć to 600 tys. zł.

Projekt, którego głównym celem jest wzrost efektywności systemu kształcenia, będzie realizowany w latach 2011-2013 w klasach 1-3 szkół podstawowych. W całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich.

To już drugi projekt edukacyjny, który realizowany jest w Piekarach Śląskich w roku szkolnym 2011/2012 roku. Pierwszy z nich objął prawie tysiąc przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat we wszystkich 15 placówkach w mieście. Od września dzieci uczęszczają na darmowe lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne i gimnastykę ogólnorozwojową. (PAP)

ktp/ hes/