W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ZNP, mimo że w poniedziałek wnioskowali o odłożenie go. Związkowcy chcieli, by resort ustosunkował się najpierw do propozycji zgłoszonych przez samorządy.

Było to kolejne spotkanie na temat ewentualnych zmian w ustawie, jednocześnie drugie poświęcone systemowi wynagradzania nauczycieli. Poprzednie spotkanie poświęcone wynagrodzeniom odbyło się pod koniec sierpnia; nie padły na nim żadne konkretne propozycje dotyczące zmian systemu.

System wynagradzania nauczycieli jest od lat krytykowany jako bardzo skomplikowany. Na wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Dodatków jest czternaście. Zsumowanie ich wraz z wynagrodzeniem zasadniczym daje tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w ustawie Karta Nauczyciela.

Nauczycielskie związki zawodowe od lat podkreślają, że wysokość tzw. średniego wynagrodzenia jest odległa od tego, co naprawdę otrzymują nauczyciele, a o faktycznych ich zarobkach świadczy wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Indywidualnie nauczyciel może bowiem otrzymać tylko kilka z możliwych dodatków (niektóre np. wykluczają się).

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy zaś od poziomu wykształcenia nauczyciela i stopnia awansu zawodowego. Co roku minister edukacji wydaje rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego razem z tabelą wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

Zgodnie z ustawą budżetową i rozporządzeniem o minimalnych stawkach, od 1 września 2012 r. wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli z tytułem magistra wynosi: dla nauczyciela stażysty - 2265 zł brutto, dla nauczyciela kontraktowego - 2331 zł brutto, dla nauczyciela mianowanego - 2647 zł brutto, dla nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł brutto.

Spotkania w MEN, dotyczące ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, to efekt m.in. przedstawienia pod koniec kwietnia przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu założeń niezbędnych - jej zdaniem - do wprowadzenia zmian ustawowych w oświacie. Strona samorządowa zaproponowała m.in., by zapisy Karty Nauczyciela obowiązywały tylko nauczycieli tzw. tablicowych, czyli prowadzących lekcje.

W odpowiedzi na całość propozycji samorządowców w maju Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził sondaż, z którego wynika, że 217 tys. nauczycieli i pracowników oświaty, czyli 96 proc. uczestników sondażu, jest gotowych poprzeć ewentualną akcję protestacyjną przeciwko projektowanym zmianom.

W poniedziałek ZNP podało, że chce przesunięcia na późniejszy termin zaplanowanego na wtorek spotkania w MEN. Prezes związku Sławomir Broniarz powiedział na konferencji prasowej, że oczekuje zajęcia stanowiska przez resort wobec propozycji zgłaszanych przez samorządowców.

W odpowiedzi MEN poinformowało, że spotkanie odbędzie się. W komunikacie przekazanym PAP zaznaczono, że "przy tak różnym spojrzeniu środowisk związanych z edukacją, na zagadnienia regulowane w Karcie Nauczyciela niewłaściwe byłoby narzucanie własnego punktu widzenia bez konsultacji rozwiązań proponowanych przez strony". (PAP)

dsr/ mce/ jra/