Wiceminister Kownacki uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w sali hotelu w centrum miasta, gdyż warunki lokalowe placówki, mieszczącej się w dawnym młodzieżowym domu kultury, nie pozwalają na zgromadzenie się wszystkich uczniów i nauczycieli w jednym miejscu. Przed czterema laty władze miasta przekazały szkole większy budynek dawnego internatu, ale wymaga on remontu.
Dyrekcja szkoły, podejmująca starania o zdobycie funduszy na remont, sprawą zainteresowała Kownackiego, który jest też posłem z okręgu bydgoskiego. W lutym wiceminister odwiedził szkołę.
"Widziałem w jak fatalnych warunkach dzieci się uczą, a jest to wizytówka Polski na świecie, wizytówka wśród naszych sojuszników, którzy wysyłają do tej szkoły swoje dzieci. Przez ostatnie miesiące robiliśmy wszystko, żeby pomóc. To nie tylko decyzja uznaniowa ministra, to wymagało wypełnienia procedur, znalezienia środków, a także wymagało oceny, czy to mieści w zadaniach MON. To wszystko udało się zrobić i 17 maja pan minister Macierewicz wyraził zgodę, ale na podanie tej informacji wybraliśmy zakończenie roku szkolnego" - powiedział na konferencji Kownacki.
Wiceminister zaznaczył, że szkoła po otrzyma pieniądze z MON na dostosowanie budynku po przedstawieniu dokumentacji technicznej.
Dodał, że patronem placówki będzie płk. Ryszard Kukliński; w szkole będzie poświęcona mu izba pamięci. "To był pierwszy oficer polski w NATO. Postać łączy się z tą instytucją, gdzie uczą się przede wszystkim dzieci żołnierzy, oficerów z państw sojuszniczych. Warto przypominać tę postać, warto pokazywać jak dramatyczna była nasza, sytuacja Europy w okresie zimnej wojny, jak trudne były wybory musiały być podejmowane" - mówił.
Dyrektor International School of Bydgoszcz Imisława Górska poinformowała, że placówka ma środki na dokumentację techniczną, a przeprowadzkę do nowego budynku zaplanowano na wrzesień 2018 r.
Szkoła powstała w 2009 r., aby zapewnić naukę dzieciom żołnierzy zagranicznych NATO, którzy przyjeżdżali do Bydgoszczy służyć w istniejącym od 2004 r. Centrum Szkolenia Sił Połączonych. Z czasem Centrum się rozrosło, a w mieście siedzibę znalazły kolejne instytucje natowskie - Centrum Ekspercie Policji Wojskowych, Jednostka Integracji Sił NATO i 3. Batalion Łączności.
Placówka jest szkołą niepubliczną, organem założycielskim jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Początkowo w szkole uczyły się tylko dzieci zagranicznych żołnierzy, a później również zaczęto przyjmować innych obcokrajowców i Polaków, aby obniżyć koszty czesnego.
W International School of Bydgoszcz we wtorek naukę zakończyło 164 uczniów, z których 60 proc. to dzieci żołnierzy Sojuszu, 7 proc. stanowią inni obcokrajowcy, a pozostali są Polakami. Po modernizacji budynku, dyrekcja zamierza zwiększyć liczbę uczniów do 300. (PAP)