"Cieszę się, że choć w takiej formie dziedzictwo tej obrosłej tradycją placówki będzie kontynuowane. Pragnę przypomnieć, że od początku największą naszą troską w obliczu procesu likwidacyjnego były kwestie związane z zatrudnieniem" – podkreślił w czwartek Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym samorząd województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczął procedurę wygaszania trzyletniego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Szkoły tego typu - w tym trzy placówki w Kujawsko-Pomorskiem - tylko do końca września 2015 mają prawo nadawania tytułu licencjata.
"Od początku kluczowa była dla nas sytuacja pracowników. Jak wiadomo, sytuacja na rynku pracy jest obecnie niezwykle trudna, dlatego poszukiwaliśmy i nadal szukamy systemowych rozwiązań pozwalających na znalezienie miejsc pracy dla jak największej liczby zatrudnionych w likwidowanych placówkach" - dodał marszałek. UTP - według informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski - wznowi starania o uruchomienie kierunku językowego. W związku z tym zdecydował się przyjąć do pracy 29 nauczycieli kolegium (ok. 40 proc. zatrudnionych). Na potrzeby uruchamianego nowego kierunku samorząd województwa przekaże uczelni budynek i pozostały majątek kolegium.
Pisemna wersja porozumienia w tej sprawie jest obecnie przygotowana, ale warunkiem jego zawarcia jest powołanie w ramach UTP struktur kształcenia językowego nauczycieli. Marszałek Całbecki przypomniał, że od początku trwających dwa lata rozmów z UTP dążył do fuzji uczelni z Kolegium, gdyż oznaczałoby to przejęcie przez UTP całej struktury NKJO, czyli personelu, budynków, kierunków kształcenia i studentów. Ponieważ nie udało się wynegocjować takiego rozwiązania, sejmik musiał niedawno podjąć decyzję o formalnej likwidacji kolegium, bo tylko taki ruch otwierał prawną możliwość przyjęcia propozycji uczelni.
Trzyletnie kolegia to policealne szkoły zawodowe, których absolwenci dzięki opiece naukowej wyższych uczelni uzyskują tytuł licencjata. W Kujawsko-Pomorskiem istniały tego typu placówki: nauczycielskie kolegia językowe w Bydgoszczy i Toruniu oraz toruńskie Kolegium Pracowników Służb Społecznych. (PAP)