Od października 2012 r. progi dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynoszą 542 zł, a dla osoby żyjącej w rodzinie – 456 zł. Związki chcą, by było to jeszcze w tym roku 619 zł miesięcznego dochodu dla osoby samotnie gospodarującej i 483 zł dla osoby w rodzinie.

Związki wystąpią do organizacji pracodawców o poparcie tej propozycji.

Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej ustalane są na poziomie wyższym od minimum egzystencji. Badanie minimum egzystencji, co roku przygotowuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryteria te podlegają weryfikacji co 3 lata, więc najbliższa weryfikacja progów powinna nastąpić w 2015 r.

Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jest równa lub niższa niż minimum egzystencji, Komisja Trójstronna może wystąpić do rządu z wnioskiem o zweryfikowanie progów.

Związki zaproponowały nowe kwoty po przeanalizowaniu przekazanej im przez ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza informacji Instytutu o minimum egzystencji za 2013 r. Według IPiSS wyniosło ono dla osoby samotnej 541,91 zł miesięcznie. Według wyliczeń Instytutu w rodzinie dwuosobowej było to 455,90 zł na osobę, a 439,68 zł w trzyosobowej rodzinie z młodszym dzieckiem (4-6 lat) i 480,90 w rodzinie z dzieckiem starszym (13-15 lat).

Dla samotnych emerytów minimum egzystencji to 513,87 zł i 427,86 zł na osobę w dwuosobowej rodzinie emeryckiej.

Wcześniejszą, niż zakłada ustawa, propozycję nowych kwot powinna przyjąć i przesłać do rządu Komisja Trójstronna, jednak związki od czerwca 2013 r. nie uczestniczą w jej spotkaniach.

Anna Grabowska z FZZ poinformowała, że po zaakceptowaniu wspólnego stanowiska w sprawie podwyższenia kwot przez władze poszczególnych central związkowych zostanie ono przekazane ministrowi pracy, w toku konsultacji społecznych.

(PAP)