Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne wśród prowadzących indywidualną produkcję rolniczą wybierane jest już po raz dziesiąty. Konkurs ogłosił prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent Bronisław Komorowski.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. Muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go do 16 marca w najbliższej placówce terenowej lub oddziale regionalnym KRUS.

Przy ocenie gospodarstw będą brane pod uwagę m.in. ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych (w tym stan schodów i drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych), wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Na laureatów szczebla regionalnego i wojewódzkiego czekają nagrody, a na zdobywcę pierwszego miejsca w kraju - tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego oraz ciągnik – nagroda główna ufundowana przez prezesa KRUS.

Etap regionalny konkursu trwa do 18 maja; komisja regionalna wyłania trzech laureatów i do 23 maja przekazuje dokumentację ich gospodarstw do komisji wojewódzkiej. Etap wojewódzki, w którym uczestniczą zwycięscy szczebla regionalnego, trwa do 26 czerwca. Przed końcem tego miesiąca dokumentacja trafia do centralnej komisji, która do 27 lipca wizytuje 16 gospodarstw – zwycięzców etapów wojewódzkich – i wybiera laureata.

Współorganizatorami konkursu, obok KRUS, są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, która prowadzi eliminacje dla odrębnej kategorii zakładów rolnych.(PAP)