Spośród firm, które wzięły udział w badaniu, zwiększenie zatrudnienia planuje 25,3 proc., a redukcję personelu 14,7 proc. - wynika z przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie badania nastrojów zatrudnieniowych pracodawców w regionie w trzecim kwartale br. Prognoza netto zatrudnienia wyniosła 10,6 proc.

Deklarowany wzrost zatrudnienia może objąć pracowników biurowych, techników, a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Chęć zatrudnienia wykazują firmy z branży transportowej, finansowej, ubezpieczeniowej, czy przedsiębiorstwa produkcyjne.

Największa redukcja zatrudnienia może nastąpić w instytucjach sektora publicznego, a także oświacie i edukacji.

"Poszukiwanie nowych kandydatów do pracy jest najsilniej uwarunkowane bieżącymi potrzebami pracodawcy i aktualnym natężeniem zleceń" - powiedział we wtorek PAP Andrzej Świeboda z Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. "Decyzja o zatrudnieniu częściej stanowi rezultat aktualnie obserwowanej sytuacji w firmie bądź instytucji, natomiast rzadziej wynika z minionych doświadczeń firmy bądź prognoz dotyczących intensywności prac przy realizacji zleceń" - dodał.

Jak podkreśla Świeboda, stały dodatni trend dotyczący prognozy zatrudnienia netto odnotowywany jest na Pomorzu Zachodnim od drugiego kwartału 2015 r.

"Mamy do czynienia z kontynuacją pozytywnych zmian na regionalnym rynku pracy" - powiedział Świeboda. "Liczba bezrobotnych w województwie na koniec maja 2016 r. wyniosła nieco ponad 70,7 tys. i zmniejszyła się o ponad 4,2 tys. w stosunku do kwietnia br. i o blisko 15 tys. w porównaniu do maja 2015 r." - wskazał.

Według danych GUS, stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wyniosła pod koniec maja br. 11,9 proc. W analogicznym okresie 2015 r. poziom bezrobocia sięgał 14,2 proc.

Sytuacja na rynku pracy w województwie wyraźnie się poprawiła i jest najkorzystniejsza od wielu lat - uważa Świeboda. Jak dodał, informacje te pozwalają oczekiwać dalszych pozytywnych zmian na regionalnym rynku pracy.

Badanie przeprowadzono między 3 a 17 czerwca 2016 roku pośród 225 zachodniopomorskich przedsiębiorstw. (PAP)

res/ zab/