"W całym kraju w ciągu 20 lat zmieniła się struktura interwencji. Kiedyś 70 proc. interwencji stanowiły pożary, a 30 proc. pozostałe zdarzenia. Obecnie tendencja odwróciła się" - podkreślił nadbryg. Kowalski w Bydgoszczy.
Zastępca komendanta głównego zaznaczył, że w związku ze zmianą tej struktury konieczne jest inne podejście do szkoleń i wyposażenia strażaków. Potrzebne są nowe umiejętności i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w takich przypadkach, jak wypadki drogowe, katastrofy budowlane, powodzie i wichury.
Nadbryg. Kowalski poinformował, że w 2013 r. Państwowa Straż Pożarna kończy trzyletni program wyposażania w sprzęt jednostek własnych i Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z wykorzystaniem środków unijnych. Jednostki ratowniczo-gaśnicze wzbogacają się o narzędzia hydrauliczne, aparaty oddechowe, agregaty prądotwórcze, sprzęt pływający i samochody.
W tym roku rozpoczyna się ogólnokrajowy proces termomodernizacji obiektów straży pożarnych i korzystania energii odnawialnej.
"Jest to olbrzymie przedsięwzięcie, przewidziane na kilka lat. Projekt obejmie połowę obiektów, które użytkujemy w całym kraju, a wartość inwestycji wyniesie około 180 mln zł. Celem modernizacji jest obniżenie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek, a zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na zasadniczą działalność Państwowej Straży Pożarnej" - powiedział nadbryg. Kowalski.
Zastępca komendant głównego we wtorek w Bydgoszczy wziął udział w dorocznej naradzie kadry kierowniczej straży pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego.
Komendant kujawsko-pomorskiej straży pożarnej st. bryg. Tomasz Leszczyński poinformował, że w ostatnich latach w regionie średnio co roku występuje ok. 8 tys. pożarów i 16 tys. innych zdarzeń W 2012 r. odnotowano 8,6 tys. pożarów, 14,7 innych zdarzeń i ponad 700 fałszywych alarmów.