W 2020 roku współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wynosi 21,08 - w przypadku pracowników pełnoetatowych;

Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym:

  • łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel,
  • łączną liczbę przypadających w tym roku świąt oraz
  • łączną liczbę przypadających w tym roku dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

[366 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)] : 12 = 21,08

 

Czytaj też: 30 września to ostatni moment na zaległy urlop >

 

Współczynnik urlopowy przy niepełnym etacie

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2020 r. wynosi odpowiednio:

  • dla 1/2 etatu 10,54 (21,08 × 1/2),
  • dla 1/4 etatu 5,27 (21,08 × 1/4),
  • dla 3/4 etatu 15,81 (21,08 × 3/4).

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Rozkłady czasu pracy - obowiązek i sposób sporządzania >

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – poradnik na przykładach >

Kalkulator – wynagrodzenia urlopowe >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Jak należy ustalić wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników na przełomie roku? >